Ako znížiť spotrebu paliva vo firme? S akými prekážkami organizácie bojujú pri prechode na elektromobilitu? A ako motivovať zamestnancov, aby do práce prišli na bicykli? Aj o týchto témach debatovali členovia Circular Slovakia a ich hostia na Cirkulárnych raňajkách, ktoré hosťoval člen platformy, spoločnosť Business Lease.

Tlak na znižovanie emisií v posledných rokoch rastie. Motorom sú jednak ambiciózne ciele uhlíkovej neutrality na úrovni EÚ a s tým spojené regulácie. Ako na podujatí zhrnul Diamantis Economou z Business Lease Group, tlak sa šíri reťazovo aj v rámci dodávateľských reťazcov, prichádza zo strany bánk a investorov, ktorí preferujú zelené projekty, a napokon dekarbonizácia je dnes dôležitá aj pre zachovanie dobrého mena firmy.

Doprava je pri tom dôležitým dielikom do skladačky, keďže z nej pochádza až 18,2 % slovenských emisií skleníkových plynov. Navyše, v tomto sektore sa nám ich dlhodobo nedarí znižovať.

“Ako pri tom môžu pomôcť firmy či inštitúcie?”

Skutočne bezemisné je zaobísť sa bez auta

Na podujatí zaznelo viacero príkladov z praxe, ako predísť zbytočným jazdám či nákupu nepotrebných vozidiel.

Ako informoval Juraj Vilém, ESG manažér Slovenskej sporiteľne, táto banka napríklad zabezpečila na svojom ústredí miesto na parkovanie bicyklov v garážach, vybudovala sprchy pre zamestnancov a zapojila sa do kampane Do práce na bicykli.

Slovenská agentúra životného prostredia nakúpila elektrobicykle na kratšie služobné cesty. Vo vozovom parku majú skladacie bicykle pre zamestnancov na cesty v rámci mesta a viac ako 20 horských elektrobicyklov do terénu. Snažia sa stretávať online alebo služobné cesty optimalizovať. Vďaka zdieľaniu cestovných plánov sa vedia kolegovia zladiť a ísť jedným autom. Manažérka kvality ovzdušia pre Banskobystrický samosprávny kraj Jana Pavlíková zo SAŽP vyzdvihla citát šéfa Volkswagenu, podľa ktorého autá, a to aj tie bezemisné, raz budú v mestách akceptované len vtedy, keď bude dosť priestoru aj pre cyklistov.

Skúsenosti firiem Business Lease či KomTeS SK zo skupiny EUROWAG ďalej ukazujú, že vďaka analýze dát o využívaní vozového parku je možné klientovi navrhnúť aj napríklad redukciu počtu áut. To je prvá vec, na ktorú sa pozeráme, vysvetľovala výkonná riaditeľka Lucia Čišková Business Lease pri jednom z diskusných stolov.

Takto sa dá predísť emisiám len sčasti. Čo s jazdami, ktoré sú nevyhnutné?

Odmena za pokojnú jazdu

Nie každá spoločnosť si môže dovoliť prejsť hneď na elektrický vozový park. Pre niektoré dnes na trhu ani neexistujú batériové elektrické autá, ktoré by spĺňali ich požiadavky na prepravu nákladu či dojazd. Emisie však treba znižovať už dnes.

Ako ukázala spoločnosť Business Lease, spotreba paliva sa dá znížiť o 10 až 20% len zmenou štýlu jazdy. A to vďaka školeniam pre šoférov a zariadeniu, ktoré sleduje jazdu a cez aplikáciu dáva vodičovi spätnú väzbu v podobe skóre. Čím agresívnejšia jazda, tým horšie hodnotenie. Je to vlastne gamifikácia, kedy sa kolegovia a kolegyne môžu predbiehať, kto získal viac bodov, ušetril viac paliva a teda aj emisií. Spoločnosť túto novinku pod názvom Go better zatiaľ testovala niekoľko mesiacov s vlastným vozovým parkom a zamestnancami.

Tomáš Brokeš, riaditeľ spoločnosti KomTeS SK doplnil, že v prípade nákladných vozidiel, ktoré majú väčšiu spotrebu, než osobné, môže mať defenzívny štýl jazdy ešte väčší dosah. A ak nefunguje mäkká motivácia, cestou môžu byť aj príplatky pre zamestnancov. Oplatí sa to, lebo firma nielenže znižuje emisie a ušetrí na palive, ale predlžuje sa aj životnosť vozového parku, keďže sa pri šetrnej jazde autá menej opotrebujú. Zamestnanci môžu byť spokojnejší, lebo si vedia privyrobiť bonusy za dobrý štýl jazdy.

Diamantis Economou doplnil, že zvyšné emisie, ktoré firma znížiť nevie, môže kompenzovať nákupom uhlíkových kreditov. Offsety sú kontroverzná téma, ktorá vyvoláva vášne aj pre pochybnosti o tom, či niektoré schémy naozaj vedú k sľubovanému zníženiu emisií. Diamantis Economou na otázku z publika reagoval, že sa jednak spojili s Gold Standard, ktorý zaviedol WWF a ktorý zaručuje transparentnosť projektu a udržateľný rozvoj pri všetkých ďalších projektoch. Zároveň vysvetlil, že kredity má firma nakúpiť až po vyčerpaní všetkých ostatných možností priameho zníženia svojich emisií. Iba správny partner je zárukou toho, že projekt, na ktorom participujete, prinesie sľubovaný a očakávaný prínos v oblasti znižovania emisií uhlíka.

Zamestnancom elektromobily nie vždy vyhovujú

Pre tlak na znižovanie emisií firmy a organizácie prirodzene siahajú po elektrifikácii vozového parku – a narážajú pri tom na množstvo výziev, ako ukázali skúsenosti účastníkov.

Zamestnanci napríklad potrebujú, aby služobné auto mohli využívať ako rodinné. Obmedzený dojazd elektromobilu, ktorý stačí na pracovné účely, nemusí preto stačiť na návštevu babky či ani na cestu domov z práce.

Mnohí nemajú možnosť nabiť auto doma. Alebo do elektromobilu nezmestia všetky detské autosedačky. Ďalším problémom je, že pre chýbajúcu zákonnú úpravu dnes vie firma uhradiť zamestnancovi domáce nabíjanie len okľukou a nevie si to dať do nákladov.

Výzvou tiež býva vymeniť nákladné auto so spaľovacím motorom za elektrické, limitom môže byť nielen dojazd, ale aj obmedzené možnosti zaťaženia. Batériové elektromobily dnes nie sú ideálnym riešením pre obchodných zástupcov, ktorí toho veľa najazdia. Alebo pre ľudí na riadiacich pozíciach, ktorí sa potrebujú rýchlo presunúť z jedného rokovania na druhé a nemajú čas riešiť nabitie auta. A niekedy sa výmena spaľováka za elektromobil skončí neúspechom aj pre výber nevhodného modelu auta. A samozrejme, problémom je hlavne mimo západného Slovenska chýbajúca nabíjacia infraštruktúra.

Pomoc s elektrifikáciou vozového parku

Viacero firiem aktívnych v oblasti mobility a elektromobility sa nedávno spojilo a ponúkajú spoločne komplexnú službu pri prechode na elektrický vozový park. Greenway, Greelogy, Business Lease, M3soft, Škoda, Eurowag a Národný energetický projekt vytvorili konzorcium Emobility ekosystém. Ich služby spočívajú jednak v analýze súčasných vozidiel, reálnych telemetrických dát o jazdách a o tom, kde autá parkujú.

Nasleduje návrh mixu batériových elektrických a plug-in hybrid vozidiel aj s výpočtom ušetrených emisií počas prevádzky. Spoločnosť Business Lease ponúka službu krátkodobého aj dlhodobého operatívneho lízingu, kedy si klient autá nemusí kúpiť, ale prenajíma si ich.

Ďalším krokom je návrh nabíjacej infraštruktúry, prípadne asistencia pri financovaní infraštruktúry, nabíjací roaming, garancia dobíjania zelenou energiou, ako aj evidencia dát o nabíjaní – dôležitá pre spomínané uhradenie domáceho nabíjania zamestnancovi.

Skúsenosti s elektrifikáciou vozového parku prezentoval Juraj Vilém zo Slovenskej sporiteľne, ktorá do roku 2030 plánuje obmeniť všetky vozidlá za 100% bezemisné a dnes už nenakupujú autá so spaľovacími motormi.

Na podujatí zaznela aj skúsenosť z opačného konca životného cyklu. Lucia Cedzo zo spoločnosti Cyrkl prezentovala, ako pomohli poľskej sieti autoservisov nastaviť lepší odpadový manažment starých pneumatík. Sieť narážala na viaceré výzvy.

Napríklad, mnoho pneumatík od individuálnych užívateľov končilo na nelegálnych skládkach. Niektoré pobočky autoservisu pritom nevedeli nazbierať dostatočné množstvo pneumatík, ktoré by spĺňalo kritérium minimálneho množstva na odber a recykláciu. Cyrkl okrem iného odporučil, aby servisy začali ponúkať službu odberu zadarmo. Odpad sa tak odklonil z čiernych skládok a zároveň pobočky mali dosť materiálu pre odberateľov. A tiež prestali mať problém s pneumatikami pohodenými popri plote.

Okrem toho, Cyrkl odporučil obrátiť sa na organizáciu zodpovednosti výrobcov, čo dovtedy autoservis nespravil. A konzultanti vďaka databáze firiem na online trhovisku našli pre sieť autoservisov aj nových odberateľov.

Výzva na spoluprácu od Výskumnej a inovačnej autority (VAIA)

K podujatiu sa na diaľku pripojil aj Samuel Achberger z VAIA pod Úradom vlády, ktorý koordinuje aktualizáciu Stratégie inteligentnej špecializácie v doméne Mobilita pre 21. storočie. Ide dokument, ktoré sú členské štáty povinné vypracovať a predurčuje, do akých projektov v oblasti vedy, výskumu a inovácií budú smerovať verejné prostriedky, v našom prípade vo výške zhruba 200 miliónov eur.

Slovensko je v rámci EÚ na chvoste vo výdavkoch na výskum a vývoj aj v počte patentov. Vzhľadom na závislosť našej ekonomiky na automobilovom priemysle je potrebné sa posunúť k inovatívnym prístupom v mobilite, ako sú napríklad zdieľané služby.

Achberger vyzval členov Circular Slovakia, aby sa pridali do pracovnej skupiny a pomohli zmapovať hodnotový reťazec v automobilovom priemysle, definovať investičné priority a nastaviť výzvy z Programu Slovensko.

sk_SKSK