Brožúry a publikácie

Pre ľahšiu implementáciu cirkulárnych princípov do praxe prinášame dve hodnotné publikácie.
 
Brožúra Cirkulárne Slovensko 2022 prezentuje 17 úspešných príkladov z praxe v cirkulárnej ekonomike na Slovensku. 
Zmapovali sme tiež vedecko-výskumné a expertné kapacity pôsobiace v téme obehového hospodárstva.
 

Cirkulárne Slovensko 2022

Brožúra ponúka výber sektorovo rôznorodých biznis modelov súkromných spoločností ako aj aktivít a iniciatív neziskových organizácií a samospráv. Cieľom brožúry je ukázaťverejnosti praktickú stránku cirkulárnych princípov či biznis modelov a inšpirovať k zmene myslenia.

Ďakujeme všetkým respondentom a respondentkám za participáciu na vzniku tejto publikácie a za rozvoj cirkulárneho Slovenska.


Vedecko - výskumné a expertné kapacity v obehovom hospodárstve

Táto publikácia predstavuje expertov a výskumníkov aktívnych v odbore cirkulárnej ekonomiky. Cieľom autorov tejto brožúry je zoznámiť a sprostredkovať profesionálov, ktorí môžu spolupracovať na cirkulárnom prechode Slovenskej republiky.


sk_SKSK