This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

DAMITO s.r.o.
OSTATNÉ ČINNOSTI

Spoločnosť DAMITO s.r.o. je perspektívna, dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť, ktorá poskytuje svojim zákazníkom kompletné produkty, služby a riešenia v štyroch samostatných divíziách:

Kancelárske potreby
Obalové hospodárstvo
Osobné ochranné prostriedky
Personálna hygiena

Aktivity v oblasti obehového hospodárstva

Spoločnosť DAMITO s.r.o. patrí medzi stakeholderov v rámci projektu Komunálny Materiálový Kruh ako primárny distribútor hygienických papierov LUCART, ktoré sú vyrobené z nápojových obalov. Zároveň je rovnocenným partnerom spoločnosti Circular Shield d.o.o., ktorá zastrešuje Komunálny Materiálový Kruh na Slovensku. Na obehové hospodárstvo a jeho princípy sa snažíme poukázať na školách, škôlkach, mestách a obciach.

ISO 14001, LUCART - Certificate of Environmental Saving

Záväzkom spoločnosti DAMITO s.r.o. je poukazovať na dôležitosť správnej separácie odpadov so zameraním sa na tetrapakové obaly či už vo verejnom alebo súkromnom sektore.
Cieľom je predstaviť riešenie zamedzenia vyrúbania stromov pre výrobu hygienického papier a to edukáciou o výskyte opätovne použiteľných zložiek v nápojových kartónoch s najväčším percentuálnym podielom celulózy. Celulózy, ktorá predstavuje čistý materiál na výrobu hygienických papierov.

sk_SKSK