This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

Mazars Accounting s.r.o.
ADMINISTRATÍVNE A PODPORNÉ SLUŽBY

Mazars je medzinárodné integrované partnerstvo, ktoré sa špecializuje na audit, účtovníctvo, poradenstvo v oblasti daní, M&A či udržateľnosti. S pobočkami vo viac ako 100 krajinách a územiach po celom svete ťažíme z expertízy 50 000+ odborníkov – 33 000+ v rámci integrovaného partnerstva Mazars a 17 000+ v rámci Mazars North America Alliance – a pomáhame firmám bez ohľadu na veľkosť v každom štádiu vývoja.

Aktivity v oblasti obehového hospodárstva

Efektívna prevádzka:V máji 2022 sme sa presťahovali do energeticky efektívnej budovy SkyPark. Zamestnanci aj po pandémii môžu pracovať z domu, čo nám umožnilo redukciu priestoru a zariadenia, redukciu spotreby energií v kancelárii či optimalizáciu využívania a nákupu novej elektroniky. Využili sme časť pôvodného nábytku vo vyhovujúcom stave z predošlých kancelárií. Odpad:Okrem separácie sa snažíme odpad eliminovať prechodom na paperless riešenia– maximálna digitalizácia dokumentov a e-podpisovania, nákup recyklovaného papiera. Jednorazové hygienické utierky na ruky sme nahradili bavlnenými rolovacími utierkami. Zbierame a odovzdávame elektroodpad. Služby:Strategicky podporujeme klientov v prechode na udržateľný model podnikania za pomoci tímu ESG. Naprieč klientskymi projektami sa naši experti venujú aj oblasti cirkularity (napr. projekty v oblasti návrhu riešení pre efektívnejšie a environmentálne prijateľnejšie nakladanie so spotrebovanými liekmi a zvýšenia podielu recyklácie blistrov, bioodpad v sektore retailu, odporúčania pre klientov v oblasti využívania odpadov ako druhotných zdrojov, špeciálne opakovaného používania materiálov a obalov v logistike a skladovom hospodárstve)

Áno: EcoVadis strieborná medaila; v Mazars SK sme sa v 2023 zaviazali k dodržiavaniu princípov UN Global Compact, čím sme sa pridali k skupinovej iniciatíve Mazars Group, ktorá je podporovateľom UN Global Compact od roka 2011; Sewa certifikát za triedenie (elektro)odpadu; kolegovia z tímu Sustainability – Circular Economy and Sustainability Strategies by Cambridge University; náš konateľ, pán Compagnon, je jeden z mála držiteľov GRI certifikácie na Slovensku; ISO27001 v procese získavania

Pokračujeme v doterajšom úsilí dekarbonizácie dodávateľského reťazca a preferovaní nákupu udržateľných produktov a služieb. Okrem vzdelávania zamestnancov, aj naďalej budeme posilňovať benefity v oblasti podpory zelenej mobility.
Plánujeme zlepšiť naše ratingové skóre EcoVadis – posunúť sa o jednu úroveň vyššie na zlatú medailu.
Zvýšenie vplyvu v prechode na udržateľné a obehové hospodárstvo cez rozšírenú spoluprácu so zákazníkmi a partnermi (napr. členstvo v Circular Slovakia).
Konáme v súlade s prístupmi uvedenými v skupinovej správe o udržateľnosti 2022 (obehové hosp., str. 96-97).

sk_SKSK