This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

Lifbee
Lifbee je nová dynamicky sa rozvíjajúca platforma na podporu inovačného prostredia pre vznik inovatívnych vedeckých projektov s veľkým aplikačným potenciálom. Budujeme podporné prostredie so zameraním na sociálne zodpovedné podnikanie, biotechnológie a vedecké aplikácie.

Veríme, že biotechnológie a interdisciplinarita sú budúcnosť. V najbližších 30 rokoch ovplyvnia a premenia prakticky každé odvetvie, ktoré poznáme. Zároveň nám ponúkajú unikátne nástroje na riešenie environmentálnych problémov a problémov v oblasti ľudského zdravia. Našou víziou je vychovávať interdisciplinárne tímy schopné chopiť sa výziev budúcnosti, vytvárať klastre a strategické partnerstvá naprieč priemyslami a vytvárať infraštruktúru, ktorá zníži transakčné náklady v rámci vedeckého a inovačného prostredia. Chceme, aby projekty a technológie, ktoré vzniknú vďaka Lifbee, pozitívne formovali tento svet a viedli k transformácii globálnej spoločnosti na environmentálne udržateľnejšiu, pomohli dosiahnuť víziu cirkulárnej ekonomiky a posunuli horizont toho, čo je možné riešiť v oblasti ľudského zdravia.

Aktivity v oblasti obehového hospodárstva

Jadrom našich aktivít je 8 mesačný vzdelávací program s inovačným inkubátorom Lifbee Academy zameraný na podnikanie v biotechnológiách. Každý rok v inkubátore otvárame Enviro Lab zameraný na dôležité témy ako cirkulárna ekonomika a s ňou súvisiace životné prostredie, práva zvierat, zelená energia, nové materiály, bioutilizácia a iné. V roku 2021 Lifbee tímy hľadali riešenia na dosahovanie cirkulárnej ekonomiky v textilnom priemysle pomocou biotechnológií. V roku 2021 sme zorganizovali prvý slovenský biohackathon, ktorého cieľom bolo nájsť riešenia efektívnej recyklácie. Viac si môžete prečítať v krátkom blogu. Každoročne organizujeme Letnú Výzvu zameranú na rozvoj inovatívneho myslenia v oblasti cirkulárnej ekonomiky a budovanie odborných zručností u mladých vedcov a inovátorov. Cieľom projektu je priblížiť účastníkom tému prieskumu trhu a trendov v cirkulárnej ekonomike skrze praktickú skúsenosť a prácu v tíme na projekte prieskumu trhu. V roku 2021 sme, v spolupráci so spoločnosťou Dedoles, riešili tému prieskumu trhu nových a alternatívnych biodegradovateľných materiálov, ktoré by nahradili PVC v letných šľapkách alebo vlákna na báze biopolymérov a iné.

Nie

Našim cieľom je, aby v regióne začali vznikať zmysluplné projekty v oblasti biotechnológií, ktoré budú zohrávať dôležitú úlohu pri transformácii starých priemyslov a povedú smerom v environmentálnej udržateľnosti a s tým spojeným zlepšením oblasti ľudského zdravia. Jedným z našich cieľov je aktívna práca s mladými profesionálmi, ktorí si chcú zlepšovať podnikateľské zručnosti v biotechnológiách a prispievať svojou expertízou do vzniku existujúcich alebo vlastných spoločností. Ďalej je to práca s priemyselnými partnermi, investormi a stakeholdermi pôsobiacimi v inovačnom ekosystéme a rozširovanie povedomia o téme a aplikáciách biológie, ktorá položí základ pre zelenšiu a zdravšiu budúcnosť. Zameriavame sa tiež na rozvoj etiky pri tvorbe nových projektov a aktívne prinášanie témy systémového myslenia.

sk_SKSK