This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

Sobi, o.z.
Výroba eko-produktov z recyklovaných materiálov so zapojením zdravotne a sociálne znevýhodnených ľudí

Sobi.eco je slovenská značka, ktorá vyrába unikátne dizajnové a ekologické výrobky v chránených dielňach na Slovensku. V roku 2019 získala ocenenie Zlatý mravec v kategórii Inovatívne riešenia a Národnú podnikateľskú cenu za životné prostredie v Slovenskej republike v kategórii Produkt a služba. Značka sobi.eco patrí pod občianske združenie sobi, ktoré združuje expertov z rôznych oblastí s cieľom prinášať dizajnové produkty z recyklovaných materiálov a poskytovať udržateľnú prácu pre znevýhodnených ľudí. Úlohou sobi o.z. je pripravovať inovatívne dizajnové riešenia, vytváranie partnerstiev medzi neziskovým a biznis sektorom, udržiavanie kvality všetkých produktov a aktivít, ako aj cez marketing a predaj dvíhať povedomie v spoločnosti o sociálnych a ekologických riešeniach. Aktuálne produkty sobi.eco sú vyrobené z recyklovaného textilu a recyklovaných plastov. Značka sobi.eco pokrýva tri dimenzie: ekologickú – premena potencionálneho odpadu na výnimočné produkty; sociálnu – zamestnávanie znevýhodnených ľudí; edukačnú – objasňovanie udržateľných riešení študentom i širokej verejnosti.

Aktivity v oblasti obehového hospodárstva

Samotný biznis model značky sobi.eco, je postavený na princípe obehového hospodárstva s pridaným edukačným a sociálnym rozmerom. Pod značkou sobi.eco vznikajú výrobky z recyklovaných materiálov - od začiatku to bol nevyužitý textil a recyklované PET fľaše. Z recyklovanej netkanej textílie vznikajú v o.z. sobi nápady na produkty, pripravujú sa dizajny, zapájajú do výroby chránené dielne a dielne, ktoré zapájajú sociálne slabšie skupiny obyvateľstva. Všetko prebieha na lokálnej úrovni s vysokým dôrazom na etický rozmer výroby a podporu znevýhodnených. Tento holistický prístup k výrobe, ktorý chcel byť od začiatku príkladom toho, že je možné ísť cestou postavenou na hodnotách ľudskosti, férovosti a ohľaduplnosti, si všimli aj v médiách a o našich aktivitách napísali mnohé médiá. Našim cieľom je škálovať možnosti využívania aj iných druhotných surovín, nastavovať výrobné procesy a dizajny s dôrazom na minimalizovanie odpadového materiálu a zapájať sa do projektov, ktoré posúvajú nastavený level stále vyššie. Aby sme postupne premieňali spoločnosť, v ktorej žijeme a nastavovali procesy tak, aby chránili prírodu a pomáhali ľuďom.

Nie

Nadviazali sme kontakt a pracujeme už s niekoľkými zvyškovými materiálmi rôznych spoločností. Snažíme sa princíp obehového hospodárstva rozšíriť nielen na náš súčasný prístup, ale prepojiť ho s novými aktérmi, ktorým takto pomôžeme nastúpiť na cestu väčšej udržateľnosti. Aktuálne pripravujeme prototypy z nových druhotných materiálov a do budúcna chceme byť tými, kto zapája do obehovej ekonomiky aj ďalšie firmy a sprostredkováva im túto možnosť.

sk_SKSK