This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

Východoslovenská energetika Holding a.s.
Energetika

Východoslovenská energetika Holding a.s. (VSE Holding) je moderná energetická spoločnosť, ktorá riadi svoje dcérske spoločnosti zabezpečujúce distribúciu elektriny (Východoslovenská distribučná, a.s.), dodávku elektriny, zemného plynu a ponuku inovatívnych produktov, služieb a realizáciu energetických riešení (Východoslovenská energetika a.s.). Obe spoločnosti svojimi inteligentnými a inovatívnymi riešeniami prinášajú zákazníkom efektívnejšie a trvalo udržateľnejšie využívanie energií. Akcie VSE Holding vlastnia dvaja akcionári, 51 % akcií vlastní Slovenská republika a 49 % akcií vlastní nemecká energetická spoločnosť E.ON. Skupina VSE Holding presadzuje princípy zodpovedného a udržateľného podnikania a realizuje aktivity smerujúce k podpore komunity, zlepšeniu zamestnaneckých a dodávateľsko-odberateľských vzťahov, ako aj k ochrane životného prostredia. Naši zákazníci vyhľadávajú inovatívne a trvalo udržateľné energetické riešenia a vydávajú sa na cestu digitálnej a dekarbonizovanej budúcnosti, v ktorej nielen spotrebúvajú, ale aj vyrábajú a skladujú vlastnú čistú energiu.

Aktivity v oblasti obehového hospodárstva

Obehové hospodárstvo pomáha predchádzať plytvaniu a šetriť zdroje prostredníctvom opätovného použitia, recyklácie a obnovy materiálov a energie. Prospieva nielen klíme a životnému prostrediu, ale pomáha aj odvetviam, ktoré trpia nedostatkom surovín. Tento prístup je nevyhnutný aj pre energetickú transformáciu. Dôležitými výzvami sú pre nás vybudovanie obehových dodávateľských-odberateľských reťazcov pre naše činnosti a požiadavky zákazníkov poskytovať im priekopnícke energetické riešenia pre dnešný ale aj zajtrajší energetický svet. Znižovanie emisií uhlíka našich vlastných nehnuteľností a elektrifikácia vozového parku sú na prvom mieste v našom úsilí postupnej dekarbonizácie spoločnosti. Zákazníkom navrhujeme inteligentné riešenia s cieľom pomôcť im dosiahnuť ich trvalo udržateľné ciele, ktoré zahŕňajú zníženie spotreby primárnej energie, znižovanie emisií, zavádzanie výroby vlastnej obnoviteľnej energie.

Systém environmentálneho riadenia EN ISO 14001:2015;
INCIEN certifikát za absolvovanie výpočtu uhlíkovej stopy pre sídlo spoločnosti v Košiciach.

Zelené verejné obstarávanie: zelené kritériá chceme zahrnúť do každého nákupu alebo obstarávania. Elektrifikácia vozového parku: nová automobilová politika optimalizovala celkový počet vozidiel, zakázala používanie spaľovacích motorov v niektorých manažérskych kategóriách, podporuje budovanie a stimuláciu e-mobility. Udržateľné budovy: modernizácia, zvyšovanie energetickej efektívnosti a sebestačnosti výstavbou fotovoltických zdrojov na strechách vlastných budov.

sk_SKSK