This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

Circular Shield d.o.o.
www.komunalny-materialovy-kruh.sk

Na príklade modelu, s ktorým spoločnosť uspela v Slovinsku, tvoríme lokálne projekty obehového hospodárstva a zapájame ľudí a inštitúcie.

Aktivity v oblasti obehového hospodárstva

Vytvárame obehový model: recyklácia nápojových kartónov, výroba papierových výrobkov a ich návrat do danej komunity alerbo regiónu. Na príklade tohoto modelu tvoríme programy pre environmentálne vzdelávanie pre miestne inštitúcie s cieľom inšpirácie k zmene myslenia smerom k obehovému spôsobu života. Podporujeme zelené obstarávanie u verejných inštitúcií.

Áno. Produkty s ktorými pracujeme majú: Ecolabel, FSCr, niektoré aj Carbon Neutral Product, Cradle to Cradle a ďalšie; hlavný akcionár má EMAS; prebieha certifikácia Carbon Neutral Product u ďalších výrobkov.

1. zvyšovať podiel zhodnotených nápojových kartónov v SR a ďalších zapojených krajinách;
2. rozširovať obehový model života a podnikania v rámci spolupracujúcich osôb a organizácií

sk_SKSK