This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

Repairably n.o.
služba, certifikácia

Repairably je certifikácia produktov, ktoré je možné ľahko a lacno opraviť. Cieľom Repairably je výrazne zjednodušiť opravy produktov v duchu konceptu cirkulárnej ekonomiky a adresovať tak niektoré výrazné ekologické problémy. Filozofia Repairably je spracovaná v podobe manifesta s desiatimi bodmi www.repairably.com/manifesto. Produkt spĺňajúci všetky kritériá má nárok na získanie repairably certifikátu. Manifesto a samotná certifikácia sú postavené tak, aby umožnili rýchly vznik ekosystému, v ktorom je jednoduché navrhovať, vyrábať, používať a podľa potreby opravovať skutočne opraviteľné výrobky. Spolupracujeme s rôznymi dizajnérmi, organizáciami v tejto oblasti, so Slovenským centrom dizajnu. Sme členom ECOS a kampane Right to Repair. V rámci produktového dizajnu udeľujeme cenu za opraviteľný dizajn a pracujeme na šírení myšlienky opraviteľnosti.

Aktivity v oblasti obehového hospodárstva

Opraviteľnosť je jedným z pilierov cirkulárnej ekonomiky, čiže všetky aktivity, ktoré vykonáva Repairably sú aktivitami v oblasti obehového hospodárstva.

Nie

Repairably má ambíciu stať sa globálnym štandardom a ekosystémom pre opravy produktov v časovom horizonte do 10 rokov. Dôležité je, aby sa certifikácia etablovala postupne v širokom spektre produktov a dokázala pokryť celý trh opraviteľnými výrobkami. Zároveň je vďaka opraviteľným výrobkom cieľom aj signifikantne znížiť množstvo odpadu a ušetriť materiálové zdroje potrebné na výrobu nových výrobkov.

sk_SKSK