This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

Obec Veľké Turovce
všeobecná verejná správa

Správa obce Veľké Turovce.

Aktivity v oblasti obehového hospodárstva

100% recyklácia stavebného odpadu a jeho opätovné použitie na základe platných certifikátov výrobku a recyklácia biologicky rozložiteľného odpadu z parkov, cintorínov a záhrad.

Nie

Chceli by sme zlepšiť nakladanie s odpadmi vo všeobecnosti a zvýšiť mieru cirkularity na viac druhov odpadu.

sk_SKSK