This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

PEDAL Consulting, s.r.o.
Poradenstvo

PEDAL Consulting je inovatívna manažérsko-konzultačná firma. Viac ako 12 rokov navrhuje a implementuje partnerstvá a modely spolupráce, s cieľom riešiť sociálne výzvy, vrátane prechodu na udržateľný model hospodárstva (medzi kľúčové témy patrí i oblasť cirkulárneho biohospodárstva). Je najúspešnejšou spoločnosťou na Slovensku, čo sa týka počtu schválených a implementovaných grantov v rámci programov Európskej komisie: Horizont 2020, Horizont Európa a COSME. Medzinárodný tím sa usiluje o podávanie kvalitných výsledkov pre svojich klientov – z verejného, ako aj súkromného sektora, z rôznych oblastí priemyslu, krajín a politík. PEDAL Consulting má rozšírenú sieť partnerov vo všetkých členských krajinách EU, ostatnej Európe, Euroázii, Afrike, v krajinách MENA-y, Južnej Amerike a Spojených štátoch amerických.

Aktivity v oblasti obehového hospodárstva

Príprava a implementácia projektov zameraných na:
=> udržateľnosť: Transition2Green Economy (T2gE - https://www.t2ge.eu/); CARINA - https://www.carina-project.eu/; Green Tec Lab - https://greenteclab.org/; SKILLBILL
=> obehové hospodárstvo: Deploying circular bioeconomies (ROBIN https://robin-project.eu/)
=> biohospodárstvo : Increase public awareness of bio-based products (BIOWAYS https://www.bioways.eu/); Mobilization of voices & mutual learning to accelerate the Bio-based sector (BIOVOICES - https://www.biovoices.eu/); Bridging4sustainable bio-based products (BIOBRIDGES https://www.biobridges-project.eu/); TRANSITION towards the BIOeconomy (Transition2bio https://www.transition2bio.eu/); Informing & educating to build a future Generation in Bioeconomy (GenB); Designing a sustainable track towards circular bio-based systems (SUSTRACK https://sustrack.eu/); Governance & Upskilling for a Stronger Bioeconomy (BioGov.net https://www.biogov.net/)
=> zavádzanie a podpora OZE: Women for market uptake of RHC (W4RES https://w4res.eu/); Unlocking the biogas potential in livestock farming (ALFA http://www.alfa-res.eu/)
=> inovatívne prístupy k VO: PRONTO, BUILD, PROCEDIN

Nie

PEDAL je manažérsko-konzultačná firma, a teda nepôsobí priamo v hodnotovom reťazci žiadneho sektora. Čo sa však týka hodnôt, spoločnosti, zameranie na riešenie aktuálnych výziev je jednou z kľúčových hodnôt spoločnosti. Táto hodnota sa odráža (a vplýva na činnosť spoločnosti) v rôznych aspektov fungovania spoločnosti dovnútra (témy a ciele, ktoré sú predmetom činnosti), ako i navonok. PEDAL od začiatku:
• zamestnáva ľudí orientovaných "na zeleno", tj. buduje kultúru založenú na udržateľnosti
• 100% našich zamestnancov od 2013 pracuje výlučne formou home office
• snaží sa o mininalizáciu akéhokoľvek odpadu
• aplikuje princípy zeleného verejného obstarávania
• snaží sa o zavádzanie princípov obehového hospodárstva

sk_SKSK