Vyše 100 podnikateliek a  podnikateľov sa učilo, ako na cirkulárne biznis modely, ako premeniť odpad na zdroj, ale aj odkiaľ na to vziať financie. Jednodňovým podujatím to nekončí, organizátori budú firmy podporovať aj po Summite.

Ako to môže vyzerať v praxi ukázala počas Circular Summitu výstava výrobkov ako repasované notebooky, taburetka z hubového mycélia či opätovne použiteľné obaly na prepravu tovaru. Aj samotné priestory Mlynice, v ktorých sa podujatie konalo, sú príkladom cirkulárneho stavebníctva. Bývalú industriálnu budovu totiž investor nezbúral, ale zrekonštruoval ju a našiel jej novú funkciu. 

” Cieľom Circular Summitu je zvýšiť povedomie o  cirkulárnej ekonomike medzi mikro, malými a  strednými podnikmi (MMSP). Za podujatím stojí platforma Circular Slovakia a ING Bank. “

Koncept cirkulárnej ekonomiky je oveľa viac, než len recyklácia odpadu. Cirkulárne biznis modely sú navrhnuté v prvom rade tak, aby sa šetrili prírodné zdroje a odpad a emisie sa minimalizovali, mnohé benefity však prinášajú aj samotným podnikom: „Môžu zvýšiť ich konkurencieschopnosť, odolnosť celých ich dodávateľských reťazcov a súčasne znižovať im náklady. Je to win-win situácia pre podnik a životné prostredie,” vysvetľuje Denisa Rášová, predsedníčka Circular Slovakia. Podujatie prinieslo päť panelových diskusií a štyri praktické workshopy, ktoré pokryli témy cirkulárnej ekonomiky od základov cez biznis modely, financovanie, obstarávanie nazeleno až po komunikáciu. 

Záznamy zo Summitu budú sprístupnené na webe https://circular-summit.eu/.

Na podujatí vystúpili aj experti z Holandska – profesor udržateľného podnikania Jan Jonker a Pieter van Os, spoluzakladateľ spoločnosti a metodiky CIRCO. Ide o školenia na podporu tvorby cirkulárnych biznis modelov. Pieter Van Os doteraz trénoval viac ako 1000 firiem v Holandsku a v ďalších 12 krajinách a od tohto roka budú môcť CIRCO školenia vďaka spolupráci s Circular Slovakia, Slovak Business Agency a Veľvyslanectvom Holandskej republiky na Slovensku absolvovať aj slovenské firmy. 

Tlačová správa Bratislava, 15. február 2024 Pieter van Os vysvetľuje, že veľa MMSP už o cirkulárnej ekonomike počulo, ale nevie, ako s ňou začať

„Počas trojdňového školenia im ponúkame vedomosti o cirkulárnej ekonomike. Ihneď to aplikujú na svoju firmu. Pracujú na tom, čo môžu ponúknuť zákazníkovi, ako zmeniť svoj produkt alebo službu, vytvoria si cestovnú mapu implementácie – teda ako sa dostanú od súčasného lineárneho k žiadanému cirkulárnemu spôsobu práce.”

Platforma Circular Slovakia, ktorá je hlavným organizátorom Summitu, je verejno-súkromnou platformou a klastrom na podporu obehového hospodárstva a spája viac ako 70 členov z  verejného, súkromného a mimovládneho sektora. 

Organizácia chce pomôcť naštartovať transformáciu obchodných modelov aj v MMSP, ktoré nie sú jej členmi. Jednodňový Circular Summit je prvým krokom k  vytvoreniu komunity, ktorej bude Circular Slovakia poskytovať podporu a vzdelávacie príležitosti dlhodobo, a to nielen formou CIRCO školení. 

Cirkulárny Summit má pomôcť zmapovať potreby a  požiadavky MMSP vysvetľuje Andrej Špánik, poradca Circular Slovakia pre strategické plánovanie a  komunikáciu. 

„Na základe týchto skúseností my ako Circular Slovakia im budeme vedieť následne poskytnúť adekvátne nástroje na to, aby cirkulárnu transformáciu nielen začali, ale aby v nej pokračovali, vytrvali a ideálne ju aj dokončili,” uzatvára Andrej Špánik.

Ako je na tom Slovensko? 

V  oblasti cirkulárnej ekonomiky Slovensko v  rámci EÚ skôr zaostáva. Druhotné materiály využívame namiesto primárnych prírodných zdrojov menej, než je priemer EÚ, menej než Česká republika a trikrát menej, než Holandsko. 

V hodnotení ekologických inovácií cez ekoinovačný index, sme až na 21. mieste z európskej 27. Podľa Správy o stave životného prostredia SR v roku 2022, stále skládkujeme asi 40% komunálnych odpadov a  necelých 21% zo všetkých odpadov. Európska legislatíva pritom vyžaduje znížiť skládkovanie do roku 2035 na 10%. 

Môžeme síce využiť výnimku v podobe päťročného odkladu, ale aj tak bude treba do roku 2035 znížiť skládkovanie na 25%. Aj pre tieto nelichotivé čísla má zmysel podporovať súkromný sektor pri prechode na cirkulárne produkty, služby a biznis modely

sk_SKSK