Circular Slovakia

Platforma pre obehové hospodárstvo

Circular Slovakia je verejno-súkromnou platformou, klastrom, na podporu obehového hospodárstva. Spájame obchodné spoločnosti, vládne a znalostné inštitúcie, združenia a mimovládne organizácie s ambíciou urýchliť prechod na zelenšie a obehové Slovensko.

Kto sme

” Myšlienka spájania partnerov pri podpore obehového hospodárstva na Slovensku vznikla v roku 2018.
Výsledkom viacerých stretnutí zainteresovaných strán z verejného, súkromného a mimovládneho sektora bolo prijatie konsenzu o vzniku národnej iniciatívy zastrešujúcej problematiku obehového hospodárstva. Toto úsilie pod hlavičkou verejno-súkromného partnerstva vyústilo do založenia platformy pre obehové hospodárstvo.”

Denisa Rášová, predsedníčka platformy Circular Slovakia

0
memorandum o spolupráci

Sedem zakladajúcich členov sformalizovalo založenie platformy Circular Slovakia

0
členov platformy

V treťom roku pôsobenia platformy Circular Slovakia nám prejavilo dôveru už 66 členov platformy 

0
aktivít a podujatí v roku 2023

Odborné webináre, Cirkulárne raňajky, Cirkulárny summit, Networking cooking, Okrúhle stoly, Podcasty a Pracovné skupiny

0
unikátnych produktov

Pre podporu transformácie ekonomiky na obehovú prinášame Circo (c), Circularity check (c), Cirkulárnu akadémiu (c), Circular summit (c), odborné brožúry a publikácie

Naša vízia pre Slovensko

Udržateľnosť ako podnikateľská príležitosť

Zvyšovanie povedomia o obehovom hospodárstve

Vytváranie nových partnerstiev

Odstraňovanie bariér v prechode na obehové hospodárstvo

Podpora výmeny skúseností

Aktuality

Dekarbonizácia slovenskej ekonomiky 2023 – ozelenenie biznisu


Konferencia o dekarbonizácii slovenskej ekonomiky 2023 sa uskutočnila 28.6.2023. Rozoberali sa témy ako dekarbonizácia slovenského priemyslu, možnosti financovania zelenej transformácie ekonomiky a energetickej transformácii v Európe a na Slovensku. Naša predsedníčka bola rečníčkou v jednom z panelov o ozelenení biznisu. Mali by sa slovenské firmy už pripravovať na zelené požiadavky pre biznis, ktoré prídu v budúcnosti? Ako začať?

Záznam TU

OLO víťazom Via Bona Slovakia 2022 v kategórii Zelená firma


Nadácia Pontis každý rok oceňuje firmy, ktoré podnikajú zodpovedne v rôznych oblastiach, či už sociálnou inklúziou, bojom proti dezinformáciám alebo ochranou životného prostredia.

Naša predsedníčka, Denisa, je členom nezávislej hodnotiacej komisie v kategórii Zelená firma. Jej víťazom sa stal náš člen, OLO za cirkulárne riešenie a odvahu vytvoriť projekt bez legislatívnych nástrojov, konkrétne išlo o otvorenie KOLO – centra opätovného použitia.

Zúčastnili sme sa Slovensko-holandského business fóra


Pri príležitosti návštevy holandského kráľovského páru na Slovensku sa začiatkom marca zorganizovalo Slovensko-holandské business fórum v priestoroch Bratislavského hradu. Zúčastnilo sa veľké množstvo holandských aj slovenských firiem, ktoré zdieľali svoje skúsenosti predovšetkým z oblasti udržateľnosti, inovácií, energetiky a cirkulárnej ekonomiky. Mnohé nadviazali aj zmysluplné spolupráce. Zúčastnili sme sa aj my spolu s niekoľkými členmi, ktorí mali možnosť sa s kráľovským párom porozprávať za jedným stolom. Štvrtinu zo zúčastnených spoločností tvorili členovia práve Circular Slovakia.

 

Reportáže s členmi Circular Slovakia – ING Bank, Slovenská sporiteľňa


ING Bank a Slovenská sporiteľňa sa v reportáži rozprávali o zelenom financovaní. Ako motivujú banky svojich klientov dbať na životné prostredie? Banka ING je uhlíkovo neutrálna už šestnásť rokov a to isté plánuje vyžadovať od všetkých svojich klientov.

Slovenská sporiteľňa má pre firemný sektor stanovené zásady v oblasti udržateľnosti prostredníctvom politiky zodpovedného financovania.  

Článok TU

Reportáže s členmi Circular Slovakia – BASF, Danucem, SPP, Brantner


Budúci rok bude spustené centrum energetického a biologického zhodnotenia odpadu v Nových Zámkoch, v ktorom sa bude premieňať komunálny odpad na biometán. Za výstavbou stoja okrem iného aj dvaja naši členovia, SPP a Brantner.

V spoločnostiach BASF a Danucem, ktoré sú tiež našimi členmi, chemicky a mechanicky spracúvajú nerecyklovateľné plasty a vyrábajú z nich olej na výrobu nových druhov produktov a palivo pre cementárne. Reportáže sú súčasťou výhod našich prémiových členov.

Článok TU

Cirkulárne raňajky v KOLO

                                                                       Začiatkom apríla sa konali ďalšie cirkulárne raňajky s členmi Circular Slovakia. Tentokrát sa konali na netradičnom mieste, v KOLO – Bratislavskom centre opätovného použitia.

Členovia prezentovali rôzne cirkulárne projekty, aktivity a ciele. V neposlednom rade sa navzájom spoznávali, nadväzovali kontakty a zdieľali skúsenosti.

Ďakujeme OLO – Odvoz a likvidácia odpadu za pohostenie a príjemné prostredie KOLO Hubu.

Video z raňajok TU

Brožúra „Vedecko-výskumné a expertné kapacity v obehovom hospodárstve“

                                                                                       S našim šikovným tímom z oblasti obehového hospodárstva sme si dali za cieľ zhrnúť odborníkov v novej brožúre, ktorí sa venujú tejto problematike v rámci rôznych sektorov, keďže pretrvávajúcim problémom je nedostatok informácií o možných spoluprácach, ktoré by mohli napomôcť zelenej tranzícii. Publikácia je bilingválna.

Brožúra TU

Brožúra „Cirkulárne Slovensko 2022“

                                                                                Vydali sme brožúru o súčasnom stave obehového hospodárstva na Slovensku a zozbierali 17 dobrých príkladov z praxe.

Zahŕňa spoločnosti, organizácie, či samosprávy, ktoré nastavili svoje procesy a aktivity tak, aby boli cirkulárne. Súčasťou je aj niekoľko našich členov ako Corplex Slovakia, Cyrkl, Sensoneo, Baterkáreň, LES atď.

Brožúra demonštruje to, že sa cirkulárna ekonomika dá pretaviť do praxe rôznymi spôsobmi a slúži na to, aby sme oboznámili širokú verejnosť, ale aj inšpirovali súkromný a neziskový sektor.

Brožúra TU

Reportáže s členmi Circular Slovakia – Plzeňský prazdroj

                                                                                    Pivovar vo Veľkom Šariši spadá pod Plzenský prazdroj Slovensko. Pivo sa tu už spravidla nestáča do plastových fliaš, iba do vratných sklenených alebo do plechoviek.

V roku 2021 bola polovica obalov predaného piva vratná. Priemerná návratnosť vratných sklenených fliaš je 98%.

Sklenené fľaše sú energeticky náročným obalom s vyššou uhlíkovou stopou, a preto dbá pivovar na to, aby bola vratná a znova použiteľná. Najlepšie a najekologickejšie pivo je však čapované!

Reportáž TU

Reportáže s členmi Circular Slovakia – Danone, Corplex Slovensko, NATUR-PACK

                                                                         Ekomodulácia už je zavedená aj na Slovensku. Princíp ekomodulácie spočíva vo zvýšení recyklačných poplatkov pre výrobcov ťažšie recyklovateľných obalov a následne by malo dôjsť k redizajnu obalov.

Spoločnosť, ktorá uplatňuje ekomoduláciu, je Corplex Slovensko, vyrábajúca špeciálne plastové obaly na mieru z polypropylénových hárkov. Firma Danone upravila tégliky na jogurty, ktoré sa vyrábajú z potlačeného polypropylénu bez fólie, aby sa uľahčila ich recyklácia.

Reportáž TU

Reportáže s členmi Circular Slovakia - Heineken

                                                                             Najväčší producent piva na Slovensku, Heineken, má ambiciózne udržateľné ciele zahrnuté v stratégii „Načapuj si lepší svet.“

Do roku 2030 chce dosiahnuť uhlíkovú neutralitu vo svojej výrobe. Už v súčasnosti sa snaží byť závod v Hurbanove energeticky efektívny, je vybavený vlastnou čističkou vôd a pýši sa úspešnou mieru recyklácie (99,8%). Pod značku Heineken spadajú aj obľúbené slovenské pivá ako Zlatý Bažant, Corgoň, Kelt, či Krušovice. Prečítajte si viac v reportáži čierna labuť.

Reportáž TU

Reportáže s členmi Circular Slovakia – Tesco, Kaufland, Lidl, JRK Slovensko

                                                                                  Čierna labuť urobila reportáž s členmi - Tesco, Kaufland a Lidl. Aké majú stanovené odpadové stratégie? Ako redukovať obaly v prevádzkach? Netreba opomenúť, že obaly zohrávajú dôležitú úlohu pri zachovaní čerstvosti potravín a pri predchádzaní ich poškodenia.

Napríklad v Kauflande sa snažia zmenšovať obaly, aby veľkú časť balenia netvoril len vzduch, Tesco zaviedol obalový semafor, Lidl sa vyhýba jednorazovým plastovým riadom a hľadá alternatívy k obalom ovocia a zeleniny.

Reportáž TU

Zelený nákup v praxi

                                                                         Business Leaders Forum, Inštitút cirkulárnej ekonomiky a Circular Slovakia sa podieľali na spracovaní odporúčaní pre zodpovedné podnikanie firiem týkajúce sa zelených nákupov.

Dozviete sa, aké majú skúsenosti známe firmy ako Adient a VSE Holding so zohľadňovaním environmentálneho hľadiska pri svojich nákupoch. Súčasťou sú aj usmernenia a odporúčania verejného sektora, konkrétne Magistrátu HM SR Bratislavy, Ministerstva životného prostredia SR a Úradu pre verejné obstarávanie. Ak neviete ako na zelené nákupy, tak Vám pomôže metodika INCIEN o cirkulárnom verejnom obstarávaní.

Odporúčania TU

Cirkulárne raňajky 2.0

                                                                                    Vďaka pozitívnym skúsenostiam s júnovými cirkulárnymi raňajkami, sme v októbri zorganizovali druhé.

Hostiteľom bola tentokrát spoločnosť PwC Slovensko vo svojich priestoroch v Twin City, za čo jej ďakujeme!

Členovia mali možnosť sa pochváliť svojimi aktivitami a plánmi v oblasti obehového hospodárstva a vychutnať si raňajky v príjemnej spoločnosti.

Sme na Mape inovátorov
 

Naša predsedníčka, Denisa Rášová, má miesto na Mape sociálnych inovátorov, ktorú vypracoval náš strategický partner, Nadácia Pontis, spolu s organizáciou Ashoka. Zmapovali ľudí, ktorí sa snažia o zmenu Slovenska k lepšiemu v rôznych oblastiach, ako napríklad vzdelávanie, ochrana životného prostredia, kultúra...

Na mape môžete nájsť aj mená ľudí stojacich za spoločnosťami a organizáciami, ktorí sú našimi členmi, niektorých z nich sme aj nominovali - NATUR-PACK, Sensoneo, INCIEN, Baterkáreň, SUSTO – Sustainability tools, Repairably.

Spoznajte inovátorov TU

Circular Slovakia – organizácia mesiaca
 
Júnovou organizáciou mesiaca podľa Slovak Global Network sa stala naša platforma, vďaka
zvyšovaniu povedomia o obehovom hospodárstve.
 
Naša predsedníčka Denisa poskytla Slovak
Global Network aj rozhovor o vzniku a aktivitách Circular Slovakia.
 
Cirkulárne raňajky
 
Naša prvá akcia typu biznis raňajok sa konala v krásnych priestoroch Twin City Tower, ktoré
nám poskytol náš člen a hostiteľ, spoločnosť Business Lease.
 
Okrem chutných raňajok a skvelého výhľadu, prezentovali naši členovia svoje aktivity a ciele v oblasti cirkulárnejekonomiky.
 
Ďakujeme všetkým členom, ktorí sa zúčastnili v tak hojnom počte a tešime sa na pokračovanie!
 
Cielime cirkulárne
 
Iniciatíva Cielime cirkulárne je konečne spustená!
 
 
Vaši zákazníci a potenciálni partneri budú mať istotu, že to so svojimi cieľmi myslíte vážne a záleží vám na životnom prostredí. Cirkulárne ciele spoločností tak môžu byť prehľadne zoskupené na jednom mieste, čím sa verejnosti
uľahčí predísť greenwashingu.
Manažment udržateľnosti a jej vykazovanie (webinár)
 
Pozývame vás na piaty webinár zo série Udržateľný biznis: trendy a nové príležitosti, ktorý organizuje Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), SUSTO – Sustainability tools a platforma Circular Slovakia, na tému Manažment udržateľnosti a jej vykazovanie.
 
Dátum: streda, 4. máj 2022, 10:00 - 11:30 AM
 
Pre viac informácií použite tento odkaz
Premiéra filmu Svet a cirkularita
 
V apríli sme sa zúčastnili premiéry filmu o obehovom hospodárstve s názvom „Svet
a cirkularita“ (pôvodný názov: Going circular) na pozvanie Veľvyslanectva Holandského
kráľovstva. Pani veľvyslankyňa, Gabriella Sancisi, a naša predsedníčka, Denisa Rášová,
privítali hostí príhovorom, po ktorom nasledoval zaujímavý a obohacujúci dokument
o možnostiach cirkulárnej ekonomiky v každodennom živote. 
 
Ako sa pripraviť na cirkulárnu ekonomiku?
 
Pozývame vás na štvrtý webinár zo série Udržateľný biznis: trendy a nové príležitosti, ktorý organizuje Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), SUSTO – Sustainability tools a platforma Circular Slovakia, na tému Ako sa pripraviť na cirkulárnu ekonomiku?
 
Dátum: streda, 16. marec 2022
 
Pre viac informácií použite tento odkaz
December, 2022
December, 2022
December, 2022
December, 2022
Október, 2022
Október, 2022
September, 2022
Júl, 2022
Jún, 2022
Máj, 2022
Máj 4, 2022
Apríl, 2022
Marec 16, 2022

Zakladajúci členovia

Strategický partner

Princípy fungovania

Morálny kompas platformy

Spolupracujeme, nie sme konkurentmi

Circular Slovakia má spoločný cieľ. Spájať relevantných aktérov, aktívnych členov, ktorí sa navzájom inšpirujú a ich vzájomná spolupráca prináša synergické efekty

Sme otvorení a zdieľni

Overené postupy a príklady dobrej praxe si navzájom zdieľame na pravidelných podujatiach členov platformy Circular Slovakia

Sme klub elít, nie elitný klub

Cirkulárna ekonomika by nemala byť výsadou korporátov a novodobých elít. Naopak. Naša platforma prináša rovnaké možnosti pre všetkých členov bez rozdielu.

Reprezentujeme expertízu

Circular Slovakia vzniklo z identifikovanej trhovje potreby hŕstky expertov v téme cirkulárnej ekonomiky. Ich výsledky práce a dosiahnuté úspechy sú oceňované nielen odbornou verejnosťou.

Sme lídrami a líderkami zmeny

Ako vieme, lídrom nemôže byť každý. Sme hrdí na našich partnerov a členov platformy, ktorí sa rozhodli vykročiť z davu a ísť príkladom.

Orientujeme sa na cieľ a výsledky

Každoročné strategické plánovanie aktivít platformy zahŕňa okrem napĺňania dlhodobej vízie v prvom rade aktivity orientované na krátkodobé impaktné a merateľné ciele

Chcem sa stať súčasťou platformy

Pripojte sa do elitného klubu elít a získajte konkurenčnú výhodu. Cirkulárna ekonomika v časoch krízy naberá na ešte viac na dôležitosti. 

Harmonogram aktivít 2023

Indikatívny harmonogram aktivít platformy Circular Slovakia

Prvé informačné stretnutie členov v 2023
Zasadnutie členskej schôdze, predstavenie plánu aktivít a cieľov pre rok 2023
Január 30, 2023
Publikovanie brožúry Cirkulárne Slovensko 2022

Publikácia mapuje príklady dobrej praxe v téme cirkulárnej ekonomiky na Slovensku. Zoznámte sa s jej obsahom tu

Marec 1, 2023
Slovensko-holandské biznis fórum pri príležitosti štátnej návštevy holandského kráľovského páru
High level podujatie, na ktorom sa okrem platformy Circular Slovakia prezentovalo aj mnoho našich členov
Marec 8, 2023
Publikovanie brožúry Vedecko-výskumné a expertné kapacity v cirkulárnej ekonomike
Publikácia mapuje expertné kapacity v téme cirkulárnej ekonomiky na Slovensku. Zoznámte sa s jej obsahom tu
Marec 22, 2023
Séria webinárov Udržateľný biznis: Trendy a nové príležitosti na tému #technológie pre zelenú transformáciu

Viac informácií ako aj záznam z podujatia nájdete tu

Marec 28, 2023
1.stretnutie pracovnej skupiny - Cirkulárny Summit

27 Členov platformy bude usilovne pracovať na obsahovej a tematickej náplni prvej konferencií dedikovanej téme udržateľnosti na Slovensku

Marec 30, 2023
Cirkulárne raňajky I. v KOLO na pozvanie OLO
Najobľúbenejší formát kombinuje príjemné s užitočným, raňajky s inšpiráciou a brainstormingom k vybraným cirkulárnym témam
Apríl 5, 2023
Prednáška o zmene klímy od klimatológa Jozefa Pecha na pozvanie ING Bank
Apríl 5, 2023
2.stretnutie pracovnej skupiny - Cirkulárny Summit
Finalizácia tematickej a obsahovej štruktúry summitu, prechod do realizačnej etapy
Máj 31, 2023
Networking cooking na pozvanie Holandskej ambasády a METRO Cash&Carry SR
Edukatívne, interaktívne a neformálne. Stretnutie členov pri bezodpadovom varení s majstrom šéfkuchárom
Jún 9, 2023
Séria webinárov Udržateľný biznis: Trendy a nové príležitosti na tému #financovanie zelenej transformácie
Jún 15, 2023
Nahrávanie série podcastov s členmi platformy Circular Slovakia
Rozmanité témy, inšpiratívni hostia, téma cirkulárnej ekonomiky a udržateľnosti stráviteľná aj laickou verejnosťou
Jún-Júl 2023
Cirkulárne raňajky II. na pozvanie Business Lease
Druhé pokračovanie, príležitosť pre nových členov platformy prezentovať svoje úspechy, ale aj výzvy pri dosahovaní ich cirkulárnych cieľov
Október 5, 2023
ESG Fórum v spolupráci s PwC na tému "Meranie vplyvu produktov na životné prostredie" ako súčasť Circular Week 2023
Október 24, 2023
Cirkulárny summit v spolupráci s ING a ďalšími členmi
Vrcholné podujatie roku 2023
November 6-10, 2023
BLF webinár: Efektívny offsetting CO2
exkluzívnych 10 miest učených pre členov platformy Circular Slovakia
November 14-16, 2023
Pracovné stretnutie členov – vyhodnotenie roka
rekapitulácia úspechov, kvalitatívny prieskum spokojnosti, zber podkladov pre prípravu stratégie pre rok 2024
November 14-16, 2023

Tím Circular Slovakia

Profesionalita, odbornosť a odhodlanie

Denisa Rášová

Predsedníčka združenia

Petra Csefalvayová

Podpredsedníčka združenia

Andrej Špánik

Poradca pre strategické plánovanie a komunikáciu

Pamela Palková

Odborná asistentka

Marek Frecer

Finančný manažér

Jana Šťastná

Podnikateľské príležitosti s Holandskom

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta Circular Slovakia

sk_SKSK