Circular Slovakia

Platforma pre obehové hospodárstvo

Circular Slovakia je verejno-súkromnou platformou na podporu obehového hospodárstva. Spájame obchodné spoločnosti, vládne a znalostné inštitúcie, združenia a mimovládne organizácie s ambíciou urýchliť prechod na zelenšie a obehové Slovensko.

Denisa_Foto_web

” Myšlienka spájania partnerov pri podpore obehového hospodárstva na Slovensku vznikla v roku 2018.
Výsledkom viacerých stretnutí zainteresovaných strán z verejného, súkromného a mimovládneho sektora bolo prijatie konsenzu o vzniku národnej iniciatívy zastrešujúcej problematiku obehového hospodárstva.
Toto úsilie pod hlavičkou verejno-súkromného partnerstva vyústilo do založenia platformy pre obehové hospodárstvo.”

Denisa Rášová, predsedníčka platformy Circular Slovakia

Kto sme

” Myšlienka spájania partnerov pri podpore obehového hospodárstva na Slovensku vznikla v roku 2018.
Výsledkom viacerých stretnutí zainteresovaných strán z verejného, súkromného a mimovládneho sektora bolo prijatie konsenzu o vzniku národnej iniciatívy zastrešujúcej problematiku obehového hospodárstva. Toto úsilie pod hlavičkou verejno-súkromného partnerstva vyústilo do založenia platformy pre obehové hospodárstvo.”

Denisa Rášová, predsedníčka platformy Circular Slovakia

0
memorandum o spolupráci

Sedem zakladajúcich členov sformalizovalo založenie platformy Circular Slovakia

0
členov platformy

V druhom roku pôsobenia platformy Circular Slovakia nám prejavilo dôveru 60 členov platformy 

0
podujatí v roku 2022

Odborné webináre, Cirkulárne raňajky, Cirkuláne “tours” na miesta dobrej praxe našich členov

0
unikátne produkty

Pre podporu transformácie ekonomiky na obehovú prinášame Circo (c), Circularity check (c) a Cirkulárnu akadémiu (c)

Naša vízia pre Slovensko

Udržateľnosť ako podnikateľská príležitosť

Zvyšovanie povedomia o obehovom hospodárstve

Vytváranie nových partnerstiev

Odstraňovanie bariér v prechode na obehové hospodárstvo

Podpora výmeny skúseností

Genéza platformy

Memorandum o spolupráci
Sedem zakladajúcich členov sformalizovalo založenie platformy Circular Slovakia​
December 2019
Seminár a spolupráca s Holandskom​
+40 účastníkov, budovanie platformy​
Február 2020
Prvé virtuálne stretnutie partnerov​
Úvodné stretnutie 20 partnerov platformy​
Jún 2020
Druhé virtuálne stretnutie partnerov
Predstavenie plánu spolupráce pre rok 2021
December 2020
Kick-off stretnutie členov
50 členov platformy
Marec 2021
Formálne založenie platformy
17-5-2021 nadobudla platforma právnu formu združenia právnických osôb. Z partnerov sa stali členovia a pozorovatelia.
Máj 2021
1.rok oficiálnej existencie platformy
60 členov platformy a široká ponuka podporných služieb a produktov pre členov, laickú aj širokú verejnosť
Máj 2022

Memorandum o spolupráci

Sedem zakladajúcich členov sformalizovalo založenie platformy Circular Slovakia

Seminár a spolupráca s Holandskom

+40 účastikov Budovanie platformy

Prvé virtuálne stretnutie partnerov

Úvodné stretnutie 20 partnerov platformy

Druhé virtuálne stretnutie partnerov

Predstavenie plánu spolupráce pre rok 2021

Kick-off stretnutie členov

50 členov platformy

Formálne založenie platformy

17-5-2021 nadobudla platforma právnu formu združenia právnických osôb. Z partnerov sa stali členovia a pozorovatelia.

1.rok oficiálnej existencie platformy

60 členov platformy a široká ponuka podporných služieb a produktov pre členov, laickú aj širokú verejnosť

Aktuality

Circular Slovakia – organizácia mesiaca
 
Júnovou organizáciou mesiaca podľa Slovak Global Network sa stala naša platforma, vďaka
zvyšovaniu povedomia o obehovom hospodárstve.
 
Naša predsedníčka Denisa poskytla Slovak
Global Network aj rozhovor o vzniku a aktivitách Circular Slovakia.
 
Cirkulárne raňajky
 
Naša prvá akcia typu biznis raňajok sa konala v krásnych priestoroch Twin City Tower, ktoré
nám poskytol náš člen a hostiteľ, spoločnosť Business Lease.
 
Okrem chutných raňajok a skvelého výhľadu, prezentovali naši členovia svoje aktivity a ciele v oblasti cirkulárnejekonomiky.
 
Ďakujeme všetkým členom, ktorí sa zúčastnili v tak hojnom počte a tešime sa na pokračovanie!
 
Cielime cirkulárne
 
Iniciatíva Cielime cirkulárne je konečne spustená!
 
 
Vaši zákazníci a potenciálni partneri budú mať istotu, že to so svojimi cieľmi myslíte vážne a záleží vám na životnom prostredí. Cirkulárne ciele spoločností tak môžu byť prehľadne zoskupené na jednom mieste, čím sa verejnosti
uľahčí predísť greenwashingu.
Manažment udržateľnosti a jej vykazovanie (webinár)
 
Pozývame vás na piaty webinár zo série Udržateľný biznis: trendy a nové príležitosti, ktorý organizuje Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), SUSTO – Sustainability tools a platforma Circular Slovakia, na tému Manažment udržateľnosti a jej vykazovanie.
 
Dátum: streda, 4. máj 2022, 10:00 - 11:30 AM
 
Pre viac informácií použite tento odkaz
Premiéra filmu Svet a cirkularita
 
V apríli sme sa zúčastnili premiéry filmu o obehovom hospodárstve s názvom „Svet
a cirkularita“ (pôvodný názov: Going circular) na pozvanie Veľvyslanectva Holandského
kráľovstva. Pani veľvyslankyňa, Gabriella Sancisi, a naša predsedníčka, Denisa Rášová,
privítali hostí príhovorom, po ktorom nasledoval zaujímavý a obohacujúci dokument
o možnostiach cirkulárnej ekonomiky v každodennom živote. 
 
Ako sa pripraviť na cirkulárnu ekonomiku?
 
Pozývame vás na štvrtý webinár zo série Udržateľný biznis: trendy a nové príležitosti, ktorý organizuje Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), SUSTO – Sustainability tools a platforma Circular Slovakia, na tému Ako sa pripraviť na cirkulárnu ekonomiku?
 
Dátum: streda, 16. marec 2022
 
Pre viac informácií použite tento odkaz
Júl, 2022
Jún, 2022
Máj, 2022
Máj 4, 2022
Apríl, 2022
Marec 16, 2022

Zakladajúci členovia

Princípy fungovania

Morálny kompas platformy

Spolupracujeme, nie sme konkurentmi

Circular Slovakia má spoločný cieľ. Spájať relevantných aktérov, aktívnych členov, ktorí sa navzájom inšpirujú a ich vzájomná spolupráca prináša synergické efekty

Sme otvorení a zdieľni

Overejné postupy a príklady dobrej praxe si navzájom zdieľame na pravidelných podujatiach členov platformy Circular Slovakia

Sme klub elít, nie elitný klub

Cirkulárna ekonomika by nemala byť výsadou korporátov a novodobých elít. Naopak. Naša platforma prináša rovnaké možnosti pre všetkých členov bez rozdielu.

Reprezentujeme expertízu

Circular Slovakia vzniklo z identifikovanej trhovje potreby hŕstky expertov v téme cirkulárnej ekonomiky. Ich výsledky práce a dosiahnuté úspechy sú oceňované nielen odbornou verejnosťou.

Sme lídrami a líderkami zmeny

Ako vieme, lídrom nemôže byť každý. Sme hrdí na našich partnerov a členov platformy, ktorí sa rozhodli vykročiť z davu a ísť príkladom.

Orientujeme sa na cieľ a výsledky

Každoročné strategické plánovanie aktivít platformy zahŕňa okrem napĺňania dlhodobej vízie v prvom rade aktivity orientované na krátkodobé impaktné a merateľné ciele

Chcem sa stať súčasťou platformy

Pripojte sa do elitného klubu elít a získajte konkurenčnú výhodu. Cirkulárna ekonomika v časoch krízy naberá na ešte viac na dôležitosti. 

Tím Circular Slovakia

Profesionalita, odbornosť a odhodlanie

Denisa Rášová

Predsedníčka združenia

Petra Csefalvayová

Podpredsedníčka združenia

Andrej Špánik

Poradca pre strategické plánovanie a komunikáciu

Pamela Palková

Odborná asistentka

Marek Frecer

Finančný manažér

Bálint Horváth

Spolupráca s Holandskom a Maďarskom

Jana Šťastná

Podnikateľské príležitosti s Holandskom

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta Circular Slovakia