This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

CORPLEX Slovakia s.r.o.
Dizajn, výroba a dodávky vratných baliacich riešení pre priemysel

Závod CORPLEX v Hurbanove je jedným zo 6 závodov skupiny CORPLEX. Svoje výrobky dodáva zákazníkom v regióne strednej a východnej Európy. Celková ročná produkcia závodu v Hurbanove siaha k hranici 6000 ton vratných plastových baliacich riešení. Z toho už dnes takmer 50% je vyrobených vďaka technologickým schopnostiam recyklovať polypropylénový materiál. Hlavný produkt je Akylux®, dutinkové polypropylénové hárky. Tie sa podľa vlastných dizajnov CORPLEX-u menia na konkrétny baliaci alebo skladovací produkt. Ich životnosť je rádovo v rokoch a na jej konci CORPLEX zabezpečuje ich plnú recykláciu vo vlastnej recyklačnej linke, pričom zákazníkom ponúka možnosť odkupu odpadu z balení po ich životnosti.

Aktivity v oblasti obehového hospodárstva

CORPLEX prijala za svoje piliere niektoré z pilierov cirkulárnej ekonomiky. Vychádzajúc z charakteru našich výrobkov sa nimi stali REDUCE (pretože redukujeme množstvo obalového materiálu riešeniami šitými na mieru), REUSE (pretože najväčšou devízou našich riešení je ich opakované využívanie a tým zníženie dopadu na životné prostredie), a RECYCLE (pretože každý z našich závodov je schopný plastové balenie veľmi efektívne zrecyklovať a použiť recyklát ako vstup do ďalšej výroby).

Certifikácia podľa ISO 14001 + Vydaná Politika environmentu

Dlhodobým cieľom spoločnosti je maximalizovať a zefektívniť spätný odber materiálu. Či už sa jedná o Akylux®-ové balenia po ich životnosti, alebo o kartón-plastový odpad od iných užívateľov. Zároveň sa CORPLEX usiluje o osvetu a informovanie o rozdieloch vo využívaní jednorazového balenia a vratného balenia. A nejedná sa len o priemyselný sektor. Opakované využívanie balení, vratné systémy balení, recyklácia kartónplastu, využívanie recyklovaného materiálu vo výrobe – to všetko sú aktivity aplikovateľné aj v každodennej praxi. V budúcnosti CORPLEX bude usilovať o hľadanie spôsobov ako zlepšiť vlastnosti recyklovaného materiálu a tým ešte viac predĺžiť jeho životnosť a zvýšiť počet možných recyklačných cyklov.

sk_SKSK