This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

CYRKL Zdrojová platforma, s.r.o.
Digitálne odpadové trhovisko / Cirkulárna ekonomika

Cyrkl.com je medzinárodná technologická a poradenská spoločnosť so špecializáciou na cirkulárne odpadové hospodárstvo. Vďaka pokročilým technologickým riešeniam pomáha na najväčšej digitálnej odpadovej platforme v Európe tisícom spoločností pretvoriť odpad na zdroj. V rámci poradenských činností jej tím odpadových expertov tiež spracováva Cirkulárne odpadové skeny prinášajúce firmám finančné úspory aj redukciu CO2. Cyrkl tiež vytvára trhové analýzy, prispieva k transferu recyklačných technológií a odpadovej legislatívy. Týmito aktivitami prináša inovácie a princípy cirkulárnej ekonomiky do sveta nakladania so zdrojmi.

Aktivity v oblasti obehového hospodárstva

Budujeme najväčšie digitálne odpadové trhovisko na svete - Cyrkl.com - Cyrkl je digitálne odpadové trhovisko, na ktorom môžete zadarmo ponúknuť svoje odpady, nevyužívané materiály a produkty, rovnako ako druhotné suroviny a vedľajšie produkty výroby. Na najväčšom portáli v strednej Európe môžete zároveň vyhľadať hodnotné zdroje na Vašu výrobu. Našim cieľom je zabezpečiť vhodných obchodných partnerov pre všetkých a preto využívame pokročilé digitálne nástroje a aktívne ich prepájame. Trhovisko sme v roku 2022 doplnili o Odpadové aukcie. Poradenstvo v Circular waste management - Ako z odpadu získať viac, zistiť jeho najlepšie možné využitie alebo dokonca zistiť, ako sa odpadu zbaviť navždy? Znalosť obehového hospodárstva, inovácií a sveta odpadov, sofistikovaná dátová analýza, praktický pohľad na realitu priamo na mieste klientovho podnikania, dokonalý prehľad legislatívy a schopnosť získať reálnu trhovú cenu odpadov cez našu unikátnu platformu Cyrkl.com sú hlavnými ingredienciami pre úspešné zavedenie cirkulárneho odpadového hospodárstva vo firmách. Výsledkom nie sú teoretické závery, ale konkrétne návrhy prinášajúce environmentálne a finančné úspory.

Nie

Nemáme presne stanovené ciele. Všetky aktivity spoločnosti sa týkajú cirkulárnej ekonomiky.

sk_SKSK