This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

Enviva s.r.o.
konzultačné služby pre súkromné aj verejné organizácie v oblasti zavádzania udržateľnosti a obehového hospodárstva do praxe pre ich dlhodobú prosperitu, zelené (udržateľné) obstarávanie

Pomáhame malým a stredným podnikom nájsť spôsoby ako transformovať ich činnosti a procesy (podnikanie) tak, aby boli šetrnejšie k životnému prostrediu a efektívnejšie a prinášalo im aj finančné výhody, najmä z dlhodobejšieho hľadiska. Naším hlavným cieľom je naším zákazníkom odovzdávať praktické tipy a navrhovať konkrétne udržateľné a obehové riešenia. Najprv zistíme silné a slabé miesta v ich činnostiach. Následne im poradíme ako začať zavádzať do praxe princípy cirkulárnej ekonomiky a zeleného nákupu. Taktiež pracujeme aj na vlastnom projekte cirkulárneho riešenia pre gastro obaly, založenom na modeli opätovného používania. Tento projekt rieši ekologizáciu obalového hospodárstva pri poskytovaní služieb rozvozu a odberu hotových jedál so sebou či donášky takzvaných „krabičkových diét“. Cieľom projektu je nahradiť jednorazové (plastové) menu boxy službou, v rámci ktorej sa budú menu boxy opakovane používať počas dlhšieho obdobia (min. 2 roky). Menu boxy budú navyše vyrobené z kompostovateľného materiálu – nonoilenu, takže tak sa vrátia do prírody odkiaľ vznikli.

Aktivity v oblasti obehového hospodárstva

Vytvárame udržateľné riešenia pre dlhodobú prosperitu podnikov a organizácií. To znamená, že pomocou rôznych metód (EMAS, ReSOLVE, aplikácia obehového dizajnu) dokážeme identifikovať príležitosti ako zaviesť cirkularitu do celého hodnotového reťazca a životného cyklu produktov a služieb – v dizajne, vo výrobe, nákupe či predaji, a ako predĺžiť ich životnosť a zachovať čo najdlhšie čo najvyššiu hodnotu. Vďaka tomu, umožniť organizácii zabezpečiť si dostatočné množstvo vstupných materiálov a prírodných zdrojov (využívanie recyklátov, odpadu a druhotných surovín, obnoviteľných zdrojov), a znížiť riziká v rámci dodávateľského reťazca a vyhnúť sa významným cenovým a rôznym iným výkyvom v dostupnosti materiálov a energií, atď. Organizácie vedieme k vytváraniu efektívnej spolupráce naprieč celým ich dodávateľským a hodnotovým reťazcom. Taktiež, pomáhame zaviesť inovatívnosť do ich aktivít, aby získali konkurenčné výhody a odlíšili sa na trhu, stali sa zdrojom inšpirácie a vzorom pre ostatných hráčov na trhu, a aby svoje produkty a služby prispôsobovali ba dokonca podporovali novovznikajúce potreby a požiadavky zákazníkov v oblasti udržateľnosti.

Cambridge Circular economy and sustainability strategies certificate; VŠ diplom so zameraním na Environmentálne Inžinierstvo; Certifikát Interného audítora na normu ISO 14001:2015; Certifikát z workshopu SGS - Skleníkové plyny podľa ISO 140064-1:2018; Certifikovaný kurz - Verlag Dashöfer - Enviro špecialista.

Prostredníctvom poskytovania poradenských služieb prispieť k prechodu slovenských podnikov a organizácií na obehové hospodárstvo. Do konca tohto roka 2022 spustiť a implementovať pilotnú prevádzku projektu obehového obalového hospodárstva gastro obalov pre rozvoz a odber jedál so sebou.

sk_SKSK