This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

BASF Slovensko spol. s r.o.
Chemický priemysel

BASF Slovensko spol. s.r.o., ako stopercentná dcérska spoločnosť akciovej spoločnosti BASF SE, zabezpečuje predaj jej výrobkov na slovenskom trhu už od roku 1993. Paleta našich produktov zahŕňa napr. chemikálie, plasty, polyuretány, katalyzátory, laky, prípravky na ochranu rastlín, vitamíny ako aj produkty pre výživu zvierat. Vďaka nášmu širokému portfóliu produktov a služieb sme aktívni v takmer všetkých slovenských priemyselných odvetviach. Prostredníctvom inteligentných riešení a vysoko kvalitných produktov pomáhame našim zákazníkom byť stále úspešnejšími. Odborníci spoločnosti BASF poskytujú poradenstvo nielen v oblasti spracovania produktov, ale aj v rámci bezpečnosti, ochrany životného prostredia a úspor energie. Prínos BASF je zhrnutý v korporátnom cieli: Tvoríme chémiu pre trvalo udržateľnú budúcnosť. Neustále vyvíjame nové technológie s potenciálom hľadať odpovede na globálne problémy, ako sú zmena klímy, potreba vyššej energetickej efektívnosti a mobility.

Aktivity v oblasti obehového hospodárstva

Koncept šetrenia zdrojov, recyklácie a navracania odpadu späť do systému nie je pre spoločnosť BASF novinkou. Už v roku 1865 bola základom našej spoločnosti, keď sme vyrábali syntetické farbivá z uhoľného dechtu, odpadového produktu, a efektívne organizovali výrobu v integrovanom závode typu Verbund. Tejto tradícii sme oddaní aj dnes. Využívame recyklované a obnoviteľné suroviny, formujeme nové materiálové cykly a vytvárame nové obchodné modely. Chemický priemysel využíva malé množstvo surovín na výrobu desiatok tisíc rôznych produktov. Pri výrobe našich produktov už teraz používame biologické a obnoviteľné suroviny. Spolu s partnermi analyzujeme toky odpadu a zdroje surovín, aby sme našli najlepšie riešenie a vyvinuli vhodné, inovatívne procesy. To je prípad chemickej recyklácie ojazdených pneumatík a rôznych druhov plastov, vďaka ktorej môžeme získané suroviny, ako je pyrolýzny olej alebo monoméry, použiť späť ako vstupnú surovinu v závode Verbund. Ďalším príkladom je zhodnocovanie cenných kovov z použitých batérií a katalyzátorov.

Na Slovensku je to ISO 14001. Globálne viac certifikácií: 130 výrobných závodov spoločnosti BASF je certifikovaných v súlade s ISO 14001 a EMAS (Eco-Management and Audit Scheme). Okrem toho je 54 lokalít na celom svete certifikovaných v súlade s OHSAS 18001 alebo ISO 45001. Niekoľko závodov spoločnosti BASF má tiež akreditovaný kontrolný orgán ISO 17020 na kontrolu používateľov alebo akreditované analytické laboratórium ISO 17025 pre environmentálne analýzy emisií.

Od roku 2025 chceme ročne spracovať 250 000 metrických ton recyklovaných surovín a surovín na báze odpadu a nimi nahradiť fosílne suroviny v našich výrobných závodoch. Do roku 2030 chceme zdvojnásobiť predaj riešení pre obehové hospodárstvo na 17 miliárd EUR. Ide o výrobky, ktoré sú založené na alternatívnych surovinách, ktoré uzatvárajú cykly materiálov, alebo zvyšujú efektívnosť využívania zdrojov a trvanlivosť výrobkov.

sk_SKSK