This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

Heineken Slovensko a. s.
V rámci globálnej iniciatívy „Načapuj si lepší svet“, ktorá spája všetky naše značky, starostlivo dbáme na celý produkčný cyklus od zrnka jačmeňa až po pohár načapovaného piva. Zameriavame sa na tri kľúčové oblastí s potenciálom najefektívnejších pozitívnych zmien, ktoré odzrkadľujú ciele trvalo udržateľného rozvoja OSN: Životné prostredie – cesta k nulovému odpadu a k uhlíkovej neutralite, Sociálna udržateľnosť – cesta k inkluzívnej, spravodlivej a rovnej spoločnosti, Zodpovedná konzumácia – cesta k rozumnej a neškodnej konzumácii alkoholu.

Prvoradým cieľom našej spoločnosti je vyrábať vysokokvalitné a udržateľné značky piva, radlerov a cideru a prinášať tak spotrebiteľom jedinečný zážitok. Dlhoročnú tradíciu výroby sladu a varenia piva, ktorá sa v Hurbanove píše od roku 1969, neustále zlepšujeme inováciami s ohľadom na trvalú udržateľnosť. Tá pre nás stojí v centre všetkého, čo robíme. Je pre nás kľúčové, aby sme všetky naše podnikateľské aktivity realizovali vždy zodpovedne vo vzťahu k našim zamestnancom, komunitám, partnerom, životnému prostrediu a celej spoločnosti. Chceme mať pozitívny vplyv a byť zelenou inšpiráciou udržateľnosti nielen na slovenskom trhu. Našim posolstvom je aj naďalej variť naše pivo s radosťou, lebo veríme, že spoločne strávené chvíle inšpirujú svet k lepšiemu.

Aktivity v oblasti obehového hospodárstva

Naša globálna stratégia dokonale odzrkadľuje dlhodobý prístup spoločnosti HEINEKEN v oblasti trvalej udržateľnosti. My v HEINEKEN Slovensko chápeme, že vyrábať udržateľné značky piva, radlerov a cideru dokážeme len s pozitívnym dopadom na svet okolo nás. Aj preto k celému výrobnému procesu pristupujeme s precíznosťou, dôrazom na kvalitu a s ohľadom na životné prostredie.
Stratégia Načapuj si lepší svet zahŕňa celý proces prípravy piva od zrnka jačmeňa až po načapovaný pohár piva. Jej cieľom je aktívne dosahovať zmeny v trvalej udržateľnosti, podporovať celoeurópske iniciatívy v oblasti znižovania emisií uhlíka, využívania obnoviteľných zdrojov energie, zvyšovania recyklácie alebo znižovania množstva odpadu z obalov a v neposlednom rade, vytvárať investície smerom k verejnoprospešným aktivitám. Naša stratégia prináša pokrok smerom k spravodlivejšiemu, silnejšiemu a zdravšiemu svetu. Zaviazali sme sa ňou prispieť aj k cieľom OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, a tak sa zmysluplne a transparentne pridať k ochrane planéty, zabezpečenia prosperity a ukončenia chudoby.

Áno. Norma ISO 14001:2015 EMS - Systém environmentálneho manažérstva.

Našimi prioritami v oblasti životného prostredia sú dosiahnutie uhlíkovej neutrality vo výrobe do roku 2030 a v celom dodávateľskom reťazci do roku 2040. Zaviazali sme sa aj k čerpaniu 100 % zdrojov jačmeňa a chmeľu z udržateľného hospodárstva do roka 2030. Chceme tiež znížiť spotrebu vody o 5,84 % oproti roku 2021, teda na úroveň 2,9 hl na jeden hl vyrobeného piva.Našou kľúčovou snahou je maximalizovať cirkulárnu ekonomiku a do roku 2025 sme záväzne sľúbili, že žiaden odpad z výroby nebudeme vyvážať na skládku.
Rok 2021 sa niesol v znamení príprav na veľkú legislatívnu zmenu a systém zálohovania PET fliaš a plechoviek, ktorý vstúpil na Slovensku do platnosti od januára 2022. Jedným z jeho výrazných podporovateľov je aj HEINEKEN Slovensko ako líder na domácom pivnom trhu. Zálohovací systém je veľkou nádejou, že drvivá väčšina obalov nezaťaží našu planétu odpadom, alebo vráti sa späť do obehu a zužitkuje na výrobu ďalších produktov.

sk_SKSK