This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

Lidl Slovenská republika, v.o.s.
Maloobchodná činnosť, predaj potravín a spotrebného tovaru

Obchodná spoločnosť Lidl, ako súčasť podnikateľskej skupiny Schwarz so sídlom v Neckarsulme v Nemecku, patrí medzi lídrov v európskom maloobchodnom sektore. Lidl má svoje zastúpenie v 32 krajinách po celom svete a v súčasnosti prevádzkuje okolo 11 200 predajní a viac ako 160 logistických centier. Na slovenský trh spoločnosť vstúpila v septembri 2004, keď v krajine otvorila prvých 14 predajní. V súčasnosti má Lidl na Slovensku 155 predajní a zamestnáva viac ako 6000 zamestnancov. Naša filozofia je založená na vlastných značkách, ktoré tvoria viac ako 80 % sortimentu. Kvalita a bezpečnosť našich produktov sú pre nás na prvom mieste a zároveň sú stredobodom nášho podnikateľského záujmu. Naši nákupcovia vyberajú produkty s ohľadom na trvalú udržateľnosť a ekológiu. Ustavične zvyšujeme objem produktov s udržateľnou certifikáciou. Sme dynamickým a spoľahlivým zamestnávateľom. V Lidli si uvedomujeme vplyv svojich podnikateľských aktivít na životné prostredie, zamestnancov, dodávateľov aj na krajinu.

www.spolocenskazodpovednost.sk

Aktivity v oblasti obehového hospodárstva

V rámci plastovej stratégie ročne ušetríme stovky ton plastov. Odstránili sme igelitky v predajniach (-125 t), vylúčili jednorazový riad (-38 t), upravili obaly pracích gélov (-10 t), orechov a sušených plodov (-5 t), hranolčekov (-2,5 t), plienok (-5,5 t) či nealko nápojov (-216 t). Obaly čistiacich prostriedkov W5 sú zo 100 % recyklovaného transparentného PET plastu, ktorý zvyšuje opätovné použitie. Minerálne vody Saguaro a Siti majú plastové fľaše už dnes so 40 % podielom recyklátu. V sortimente máme nepotravinové produkty, ako vedrá, koše na bielizeň, vešiaky, či úložné boxy s jeho vysokým podielom. Takmer 18 000 ton CO2 šetríme účasťou v systéme zberu, zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov. Zaviedli sme Paperless riešenia. Všetky recyklovateľné materiály v našom podnikaní považujeme za hodnotné komodity. Vytriedime takmer všetky prepravné obalové materiály, ktoré zostávajú v našich predajniach a logistických centrách. Zásadne triedime aj nebezpečný odpad a 100 % nebezpečného odpadu je odovzdaných spoločnostiam, ktoré sú oprávnené na nakladanie s ním.

Naše logistické centrum v Seredi získalo prestížnu certifikáciu BREAAM v najvyššom stupni Outstanding a zavedený systém ISO 50001. Inštalujeme tepelné čerpadlá a používame prírodné chladiarenské zmesi. Obstáli sme v audite ENVI-PAK a získali certifikát pre zodpovedné organizácie.

Máme rozpracovanú pevnú stratégiu udržateľného obehového hospodárstva. Ciele: 20 % menej plastov do roku 2025, 100 % obalov produktov našich vlastných značiek bude do roku 2025 maximálne recyklovateľných, 25% priemerný podiel plastového recyklátu v obaloch vlastných značiek do roku 2025, znižovanie množstva skládkovaných odpadov a zvýšenie miery recyklácie v našom podnikaní. Tieto opatrenia sú súčasťou našej medzinárodnej plastovej stratégie REset Plastic, ktorú v roku 2018 začala spoločnosť Schwarz Group, do ktorej patrí Lidl a Kaufland. Ide o jednotnú, medzinárodnú stratégiu rozdelenú do piatich činností: zamedzenie, dizajn, recyklácia, likvidácia, ako aj inovácia a osveta. Stratégia smeruje k zrealizovaniu vízie „Menej plastov – uzavretý kolobeh“.

sk_SKSK