This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

NATUR-PACK, a.s.
triedený zber, organizácia zodpovednosti výrobcov, odpady

Spoločnosť NATUR-PACK, a. s., je Organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) pre obaly s autorizáciou udelenou podľa § 89 ods. 1 písm. b), ktorá zabezpečuje pre výrobcov obalov a neobalových výrobkov plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z.
Prostredníctvom OZV pre obaly sa plnia povinnosti tak pre vyhradený prúd odpadov z obalov, ako aj pre vyhradený prúd odpadov z neobalových výrobkov.
Naše služby využíva už viac ako 8 tisíc firiem. Sme OZV, ktorej dôveruje najvyšší počet klientov spomedzi všetkých OZV pôsobiacich na Slovensku.

Aktivity v oblasti obehového hospodárstva

Pôsobíme ako organizácia zodpovednosti výrobcov, ktorej úlohou je financovanie nákladov na triedený zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v rámci rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Súčasťou našej činnosti je aj vzdelávanie a osveta v oblasti triedeného zberu a recyklácie.

ISO 14001. Predtým sme boli aj v schéme EMAS. Aktuálne už nemáme certifikáciu EMAS platnú.

Naše ciele sú kvantifikované v prílohe č. 3 zákona o odpadoch (limity zhodnotenia a recyklácie). Našim cieľom je však najmä také nastavenie legislatívneho prostredia, aby systém triedeného zberu fungoval porovnateľne ako v najvyspelejších krajinách Európskej únie.

sk_SKSK