This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

TaylorWessing e/n/w/c advokáti s.r.o.
Poskytovanie právneho poradenstva

TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. na Slovensku dominuje v poskytovaní právneho poradenstva pre priemyselné odvetvia budúcnosti. TaylorWessing disponuje viac ako 1.300 právnikmi pôsobiacimi v kanceláriách v Európe, na Blízkom Východe, Ázii a v USA. The Slovak Spectator ju od roku 2017 každoročne označuje ako jednu z troch najväčších medzinárodných kancelárií na Slovensku. Kancelária získala hlavnú cenu Via Bona Slovakia 2015 za zodpovedné podnikanie.

Aktivity v oblasti obehového hospodárstva

Sme členom Legal Sustainability Alliance, ktorej cieľom je umožniť členom právneho sektora spolupracovať pri určovaní toho, ako môže ovplyvniť agendu klimatických zmien. TaylorWessing Bratislava sa snaží v oblasti cirkularity o podporu zelených spôsobov dopravy, napríklad preplácaním električeniek svojim zamestnancom. Kancelária sa taktiež zapája do aktivít podporujúcich cirkularitu ako súťaž Do práce na bicykli. Pro bono službami zase podporuje organizácie ako Circular Slovakia, ktoré o cirkularite zvyšujú povedomie.

ISO14001

Postupný prechod na elektronickú komunikáciu s klientmi a primárne elektronické vybavovanie agendy je jednou z top priorít kancelárie v oblasti cirkularity (el. spisy, el. podania, atď.). V budúcnosti plánujeme ešte viac podporiť zelenú dopravu u našich zamestnancov a klientov. Napríklad, inštaláciou ďalších stojanov na bicykle v našich priestoroch. Plastové fľaše s nápojmi plánujeme nahradiť fontánkou s pitnou vodou. Namiesto plastových pohárov budú mať zamestnanci k dispozícii sklenené fľaše. Našim cieľom je čo najviac využiť možnosť zberu kuchynského bio odpadu.

sk_SKSK