This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

City Care s.r.o.
Poľnohospodárstvo

Sme prvá hmyzia farma na Slovensku, ktorá produkuje udržateľný zdroj proteínu ako zložku krmiva pre poľnoh. aj domáce zvieratá. Druhým produktom je organické a prírodné hnojivo s výbornými vlastnosťami bez použitia chemikálií. Hmyz chováme na zvyškoch z potravinárskeho a poľnohosp. priemyslu čím znižujeme uhlíkovú stopu producentov týchto zvyškov aj našej farmy a prispievame k vytváraniu cirkularity v potravinárskom priemysle.

Aktivity v oblasti obehového hospodárstva

Hmyz chováme na zvyškoch potravinovej a hospodárskej výroby a nepredaných potravinách, ktoré inak končia na skládkach a bioplynkách. Naša farma vie opätovne zhodnotiť tieto materiály a premeniť ich na hodnotný proteín pre krmné účely zvierat. Súčasne tým znížujeme uhlíkovú stopu producentov týchto zvyškov tým, že náš proces produkuje až o 40% menej CO2 ako skládkovanie a kompostovanie.

nie

Našim cieľom je nahradiť sóju a rybiu múčku v krmivárskom priemysle hmyzím proteínom, ktorý je udržateľným zdrojom s nízkou uhlíkovou stopou a taktiež poskytnúť alternatívu ku chemickým hnojivám našim prírodným hnojivom s výbornými vlastnosťami.

sk_SKSK