This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

Envirolegal s.r.o.
environmentálne poradenstvo pre firmy a priemysel

Envirolegal vykonáva od odpadového auditu a získania úspor, cez ISOH, po správu a vykazovanie zákonných povinností. Navyše, vám dokáže priniesť úsporu z efektívneho predaja odpadu. Okrem plnenia legislatívnych povinností, vám nastaví odpadové hospodárstvo v súlade s cirkulárnou ekonomikou cez odpadový audit envirolegal.

Aktivity v oblasti obehového hospodárstva

Firma Envirolegal poskytne vášmu podniku environmentálny manažment a legislatívny servis ohľadom odpadového hospodárstva. Jej cieľom je ochrániť životné prostredie, odbremeniť vás od starostí a ochrániť vašu firmu pred pokutou. Ponúkame efektívne riešenia, ktoré šetria peniaze, čas a uľavia prírode od čerpania primárnych surovín. Aktívne sa venuje školeniam a konzultáciám s vašimi zamestnancami. Nadobudnuté vedomosti vám tak pomôžu ušetriť stovky eur a získate informácie ohľadom zníženia produkcie odpadu. Poskytne vám cenné informácie, ako preklasifikovať odpad na surovinu, ktorú následne dokážete predať na trhu prostredníctvom partnerského odpadového trhoviska. Vybavenie potrebných povolení je súčasťou spolupráce. Každý podnik nesie právnu zodpovednosť za zaobchádzanie s odpadom. V súvislosti s ním by ste mali viesť evidenciu odpadov a pravidelne ohlasovať údaje príslušným okresným úradom. Ďalej je vašou povinnosťou vypracovávať podklady pre povolenia a súhlasy. Envirolegal vám pomôže a o tieto povinnosti sa postará za vás. Prístup Envirolegal je individuálny, po obhliadke vášho pracoviska vám pripraví ponuku na mieru podľa vašich možností a potrieb.

Nie

Nemá cirkulárne záväzky a ciele

sk_SKSK