This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Mestský podnik Odvoz a likvidácia odpadu a.s. (OLO) stabilne pôsobí na trhu 30 rokov a zabezpečuje služby v oblasti zberu, odvozu a zhodnocovania odpadu v Bratislave. OLO má ambíciu stať sa lídrom strednej Európy v efektívnom nakladaní s odpadmi; ich triedením a materiálovým zhodnotením a tiež pri uplatňovaní inovatívnych riešení. Aktuálne má OLO v spolupráci s hlavným mestom spustených niekoľko kľúčových projektov, ktoré vedú k cirkulárnej ekonomike a k napĺňaniu stratégie hlavného mesta v oblasti nakladania s odpadmi.

Aktivity v oblasti obehového hospodárstva

Od roku 2021 zbierame vianočné stromčeky po celom meste a staráme sa tak o cirkulárne a udržateľné Vianoce. Vyzbierané stromčeky sa menia na kompost alebo nábytok.
V roku 2022 sme zaviedli zber kuchynského bioodpadu, do ktorého sa zapojilo viac ako 140 000 bratislavských domácností. Ide o udržateľné riešenie, vďaka ktorému sa zvyšky z kuchyne menia na substrát na zlepšenie kvality pôdy a zelenú energiu.
Na jeseň 2022 sme otvorili brány KOLO – Bratislavského centra opätovného použitia. Za prvého pol roka fungovania sme privítali viac ako 70 000 návštevníkov a spoločne sme tak predišli vzniku 110 ton odpadu. Súčasťou KOLO je aj dielňa - opravovňa a HUB cirkulárnych myšlienok – osvetové a kreatívne centrum pre ľudí z Bratislavy a okolia.
Aktuálne pracujeme tiež na dodávkach tepla zo ZEVO do bratislavských domácností a na projekte modernizácie a ekologizácie ZEVO.

ISO 14001

OLO má ambíciu stať sa lídrom strednej Európy v efektívnom nakladaní s odpadmi; ich triedením a materiálovým zhodnotením a tiež pri uplatňovaní inovatívnych riešení. Všetky kroky, ktoré robíme, sú v súlade so stratégiou hlavného mesta v oblasti nakladania s odpadmi smerom k cirkulárnej ekonomike, dekarbonizácii a uhlíkovej neutralite s rešpektovaním opatrení Európskej zelenej dohody a balíka Fit for 55.

sk_SKSK