Registration

Are you interested in joining the Circular Slovakia platform? Just fill in the form and wait for the platform members to approve your application.

The induction of members is a major event that takes place twice a year.

Members of the platform can be private companies, non-profit organizations, civil associations, scientific research and educational institutions, chambers, clusters, municipalities and state authorities.

Registration form

Thank you for supporting the platform and its efforts for the circular transformation of Slovakia through your daily tangible activities and actions.

 Please note that you are responsible for the accuracy and truthfulness of the information provided

1. Registrácia člena

 

2. O vašej spoločnosti

3. Opis aktivít v obehovom hospodárstve

4. Motivácia a očakávania od platformy Circular Slovakia

5. Kategórie členstva

6. Vyhlásenie o záujme vstúpiť do platformy Circular Slovakia

Nahrať podklady
Nahrať súbory
Nahrať logo*
  1. Ako dotknutá osoba udeľujem súhlas Circular Slovakia (sídlom: Karadžičova 2, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 53773446) na spracovanie osobných údajov, ktoré budú použité na účely administrácie tejto prihlášky a ďalšiu komunikáciu s platformou Circular Slovakia, v rozsahu podľa časti "kontaktné údaje". Tento súhlas udeľujem na dobu troch rokov a je možné ho kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na emailovú adresu info@circular-slovakia.sk, alebo zaslaním písomnej žiadosti na korešpondenčnú adresu Circular Slovakia. Podmienky spracovania osobných údajov sú dostupné na https://circular-slovakia.sk/ochrana-osobnych-udajov/.
  2. Beriem na vedomie, že dotknutú osobu, ktorej údaje som uviedla/ol v časti "kontaktné údaje" som povinná/ý informovať o úmysle uviesť jej kontaktné údaje pre účely administrácie a ďalšiu komunikáciu s platformou Circular Slovakia a o podmienkach spracovania jej osobných údajov uvedených na https://circular-slovakia.sk/ochrana-osobnych-udajov/

Benefits of the circular economy in business

Reduced costs and greenhouse gas emissions

Also through efficient use of already available resources and prolonging their life cycle

New income sources

Sell what you don't consume to someone who can also use your "waste" as a resource for their business

Positive image

Sustainability is no longer a secondary need. Sustainability matters to a new generation of consumers

Resilience to commodity price fluctuations

In times of instability, frugality and working with local resources puts a firm footing

Incentive to innovate

The crisis brings not only threats but also opportunities. Use them to the benefit of us all

en_GBEN