This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

Danucem Slovensko
PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Spoločnosť Danucem Slovensko a.s., je súčasťou globálnej skupiny CRH, ktorá patrí k lídrom v oblasti stavebných materiálov. Na Slovensku prevádzkuje dve cementárne, a rovnako aj sieť betonární, kameňolomov či štrkovní. V rámci svojich dcérskych spoločností vyrába z odpadu alternatívne palivá, prefabrikáty, a rovnako poskytuje aj logistické služby. Je jedným z najvýznamnejších regionálnych zamestnávateľov a riadi sa princípmi udržateľnosti, inklúzie a diverzity.

Aktivity v oblasti obehového hospodárstva

Ecorec Slovensko je dcérskou spoločnosťou Danucem Slovensko a z prevažne priemyselného nerecyklovateľného odpadu vytvára alternatívne palivo. To sa zhodnocuje v cementárenskej peci pri výrobe slinku, medziproduktu potrebného pre výrobu cementu. Alternatívne palivo predstavuje dôležitý krok cementárskeho priemyslu v rámci dekarbonizácie tohto priemyslu a podporuje princípy cirkulárnej ekonomiky.

https://www.danucem.com/sk/services/waste-processing

Ako líder v oblasti výroby cementu a betónu uznávame svoj záväzok v boji s klimatickými zmenami. V súlade so stratégiou uhlíkovej neutrality sa skupina CRH zaviazala do roku 2030 znížiť svoje emisie o 25 %. V oblasti riadenia skleníkových plynov využívame vysoké štandardy iniciatívy Cement Sustainability Initiative (CSI) zo Svetovej obchodnej rady pre udržateľný rozvoj (WBCSD), kde je skupina CRH aktívnym členom. Naše cementárne v Rohožníku a Turni nad Bodovou dokážu spracovať až 280 000 t odpadu a využiť energetický potenciál alternatívneho paliva, ktorý by skončil inak na skládkach odpadu. Využívaním alternatívnych surovín ako oceliarenskej trosky šetríme prírodné zdroje a tým významne redukujeme vyprodukované CO₂.

Cementáreň v Rohožníku využíva odpadové teplo na produkciu elektrickej energie (teplo cementárskej pece v Rankinovom cykle s výkonom 4,9 MW). Vyrobenú elektrickú energiu využívame priamo v závode, čím dochádza k zníženiu tvorby CO₂ až o 200 kg CO₂/MWh oproti štandardnému energetickému mixu, čím nepriamo znižuje emisie CO₂.

sk_SKSK