This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

AGRO CS Slovakia, a.s.
PRIEMYSELNÁ VÝROBA

AGRO CS Slovakia, a. s., sa dlhodobo zaoberá cirkulárnou ekonomikou a je významným producentom priemyselných kompostov a obnoviteľných surovín a je najväčším producentom pestovateľských substrátov na Slovensku. Okrem toho vyrába organické hnojivá, dekoračné materiály a distribuuje hnojivá, trávne zmesi, prírodné prípravky na ochranu rastlín a ďalší sortiment pre HOBBY pestovateľov. Spoločnosť zastrešuje aj zákazníkov PROFI sortimentu a poskytuje tiež služby pre realizácie záhrad a parkov, futbalových a golfových ihrísk, spolupracuje s pestovateľmi zeleniny a jedlých húb, kvetinárskymi podnikmi, vinárskymi podnikmi, okrasnými a lesnými škôlkami.

Aktivity v oblasti obehového hospodárstva

Výroba drevného vlákna – zavedenie úplne novej technológie a spustenie výrobného procesu – ako náhrada časti neobnoviteľných surovín (rašeliny), investujeme do rozšírenia výroby kompostov (z biologicky rozložiteľných odpadov), čím budeme schopní vyrobiť o 25 % viac kompostov ako v súčasnom období (zo 65.000 m3 vzrastie produkcia na 80. 000 m3). Prioritou v oblasti rozvoja a udržateľnosti je riešenie projektu „Energetickej sebestačnosti“, ktorým chce spoločnosť riešiť energetickú bezpečnosť a konkurencieschopnosť. Projekt sa zaoberá výrobou elektrickej energie a tepla výhradne z obnoviteľných zdrojov (slnko, energetická biomasa), kde energ. biomasu produkujeme z odpadov, ako vedľajší produkt pri výrobe kompostov. Diverzifikácia vstupných surovín vo výrobe substrátov - už 3. rok riešime spolu s výskumnými kapacitami z Maďarska výskumno-vývojovú úlohu zvýšenia úrodnosti poľnohospodárskej pôdy pomocou biotechnologických procesov. Máme pripravených niekoľko ďalších projektov z oblasti spracovania odpadov, aj pri výrobe obnoviteľných zdrojov energií, a to všetko s prísnymi environmentálnymi normami, znižujúcimi produkciu CO2 v systéme cirkulárnej ekonomiky.

ÁNO:
STN EN 14001 Systémy environmentálneho manažérstva
Certifikát PEFC

Zvýšiť podiel obnoviteľných surovín vo finálnych produktoch našej spoločnosti, ako náhradu neobnoviteľných surovín (rašeliny).
Postupne nahradiť všetky neobnoviteľné zdroje energií výhradne obnoviteľnými zdrojmi (slnko, biomasa ...).
Rozširovať svoje pôsobenie v oblasti biohospodárstva prípravou a realizáciou nových projektov výhradne z obnoviteľných surovinových a energetických zdrojov (biometán).
Tvorba systémov pre získavanie surovinovej základne - odpadov z rôznych oblastí priemyselnej výroby.

sk_SKSK