This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

Humana people to people Slovakia o.z.
OSTATNÉ ČINNOSTI

Zbierka použitého oblečenia / textílií na opätovné použitie a recykláciu. Vytváranie zdrojov na rozvojové projekty v rozvojových krajinách a na Slovensku

Aktivity v oblasti obehového hospodárstva

Zbierka použitého oblečenia / textílií na opätovné použitie a recykláciu.

Ano, Mepex "Textile transparency" certifikat

Zníženie množstva znovu použiteľných a recyklovateľných textílií končiacich v komunálnom odpade. Podarí sa nám, že väčšina vyzbieraných textílií by bola opätovne použitá. Že väčšina vyzbieraného textilu by bola spracovaná a znovu použitá na Slovensku.

sk_SKSK