This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

Terratico, j.s.a.
DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOV

Terratico je spolocnosť, ktorá zhodnocuje všetky druhy plastového odpadu v stavebnej zmesy alebo v stavebných výrobkoch.

Aktivity v oblasti obehového hospodárstva

terratico.com/about-us/

NIE

Naším cielom je znizovanie CO2 pri výrobe stavebmych materiálov a znovuvyužitie existujeúceho plastu na planéte.

sk_SKSK