This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

Rozvojová agentúra BBSK, n.o.
ADMINISTRATÍVNE A PODPORNÉ SLUŽBY

Rozvojová agentúra pomáha naštartovať zlepšenie sociálno-ekonomickej situácie v kraji, a to najmä v najmenej rozvinutých regiónoch. Našou úlohou je koordinovať regionálny rozvoj v jednotlivých okresoch kraja a implementovať rozvojové priority pre „Dobrý kraj".

Aktivity v oblasti obehového hospodárstva

- sieťovanie relevantných aktérov BBSK do spolupráce v oblasti využívania biologicky rozložiteľných odpadov na produkty s vysokou pridanou hodnotou
- aktivity zamerané na etablovanie biohospodárstva ako špecializácie BBSK
- tvorba projektov na posilnenie vedeckovýskumnej základne v oblasti biohospodárstva
- spolupráca s excelentnými zahraničnými výskumnými inštitúciami

Nie

napĺňanie Envirostratégie BBSK
https://www.bbsk.sk/zp

sk_SKSK