This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

Humana People to People Slovakia s.r.o.
VEĽKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVA MOTOROVÝCH VOZIDIEL A MOTOCYKLOV

Spoločnosť vykonáva prípravu na opätovné použitie v oblasti použitého textilu a prevádzkuje sieť vlastných second-handových predajní. Tiež exportuje second-handový tovar to EU a mimo EU, rovnako predáva textilné kategórie na recykláciu.

Aktivity v oblasti obehového hospodárstva

V rámci hlavnej podnikateľskej činnosti vykonávame "koniec odpadu/end of waste" proces - prípravu na opätovné použitie textilného odpadu. Textilný odpad naďalej nevyužiteľný eliminujeme na minimum a tiež ho zhodnocujeme na TAP v rámci SR. V súčasnosti prechádzame auditom ISO 9001, 14001, 45001.
V spolupráci s miestnymi združeniami a so zamestnancami vysádza v spolupráci s Lesy SR každoročne stromy, podpora miestnych združení, domov dôchodcov a zvieracích útulkov, organizovanie vzdelávacích a interaktívnych kurzov pre ZŠ - v rámci návštevy triediaceho centra.

NIE, po absolvovaní ISO 14001:2015

Efektívne využívanie zdrojov - inštalácia solárnych panelov na strechu Triediaceho centra
Rozvoj spolupráce v rámci existujúcich spoločností podnikajúcich v oblasti textilného odpadu v SR
Zvýšenie podielu triedenie na SR vyzbieraného textilného odpadu

sk_SKSK