This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

LES, s.r.o.
výroba a predaj biopalív, recyklácia dreva

LES – zelená energia je slovenská značka, pod ktorou vyrábame eko brikety a eko pelety. Na ich výrobu používame piliarsky odpad (piliny, hobliny) a pomocou lisovania čistých suchých pilín vyrábame ekopalivá. Veríme, že nahrádzať fosílne palivá ekologickými, je v dnešnom svete nevyhnutnosťou. Navyše vo výrobnom procese zhodnocuje odpad a dávame mu "druhý život" - novú formu využitia. V celom procese výroby tak spracúvame odpad, z ktoré ďalej nevzniká žiadny ďalší odpad. Našou ďalšou službou je zber a spracovanie dreveného odpadu od samospráv a firiem (palete, bedne, orezy zo stromov, starý drevený nábytok, okná, dvere...), ktorý opäť spracujeme na ďalšie využitie (brikety, pelety, štiepka využívaná ako zdroj energie v našom vlastnom výrobnom procese, materiál na výrobu drevotrieskových dosák). Výrobe ekopalív sa venujeme od roku 2000. Spoločnosť zamestnáva 28 ľudí. Výroba sa realizuje v obci Drietoma pri Trenčíne. Spolupracujeme s desiatkami lokálnych píl na zabezpečenie obehu suroviny na výrobu (čisté piliny a hobliny).

Aktivity v oblasti obehového hospodárstva

Aktivity, ktoré organizácia vykonáva v oblasti obehového hospodárstva sú aplikácia obehového dizajnu, ktorý predlžuje životnosť výrobkov vďaka opätovnému použitiu, opraviteľnosti a recyklovateľnosti, umožňuje efektívnu demontovateľnosť výrobkov a využitie jednotlivých komponentov, súčiastok a materiálov.
efektívne využívanie zdrojov - využívanie odpadu ako cennej suroviny), využívanie recyklovaných, recyklovateľných a biodegradovateľných materiálov, minimalizácia odpadu a vedľajších produktov výroby.

Certifikácie potvrdzujúce fyzikálne vlastnosti a ekologickú nezávislosť ekopalív ako ekovýrobku, CERTOP ISO 14001:2004

Zvýšenie objem zrecyklovaného drevného odpadu zapojením väčšieho počtu samospráv a firiem. Vzdelávanie verejnosti v oblasti správneho kúrenia bez záťaže na životné prostredie.

sk_SKSK