This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

SKC foundry s.r.o.
Odlievanie železa (výroba tvárnej liatiny)

SKC foundry je súčasťou španielskej Condals Group, ktorá pôsobí na trhu už od roku 1976. Sme modernou zlievarňou zameranou na výrobu odliatkov z tvárnej (nodulárnej) liatiny, najmä pre automobilový priemysel.
V rámci našej internej misie kladieme dôraz na vzdelávanie a rozvoj kompetencií našich zamestnancov a ochranu životného prostredia. Sídlime v areáli Priemyselného parku v Štúrove.

Aktivity v oblasti obehového hospodárstva

V rámci odpadového hospodárstva v maximálnej možnej miere predchádzame vzniku odpadov. V prípade vzniknutých odpadov aplikujeme princípy obehového hospodárstva, resp. industriálnej symbiózy, v rámci ktorej sú naše odpady vstupnou surovinou pre iné odvetvia, predovšetkým v oblasti stavebného a chemického priemyslu. Takýmto spôsobom dosahujeme takmer 100% mieru recyklácie všetkých vzniknutých odpadov. Sme aktívni aj v oblasti výskumu, vďaka ktorému hľadáme uplatnenie aj pre ťažko recyklovateľné odpady.

Áno – ISO 14001

Dosiahnuť 100 % ročnú mieru zhodnotenia všetkých vzniknutých odpadov.

sk_SKSK