This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

Slovenská sporiteľňa, a.s.
bankovníctvo

Slovenská sporiteľňa bola založená v roku 1825 ako prvá sporiteľničná inštitúcia na Slovensku. V súčasnosti je približne s dvomi miliónmi klientov najväčšou bankou na Slovensku. Dlhodobo si udržuje vedúce postavenie v celkových aktívach, úveroch domácnostiam, vkladoch klientov, v počte obchodných miest a bankomatov. Komplexné služby ponúka v takmer 200 pobočkách pre retailových klientov a v 8 regionálnych firemných centrách na Slovensku. Od roku 2001 je Slovenská sporiteľňa členom skupiny Erste Group, ktorá bola v roku 1819 založená ako prvá rakúska sporiteľňa. Od roku 1997 sa skupina stala jednou z najväčších bankových skupín, ktoré sú zamerané na retailových a firemných klientov v strednej a východnej Európe.

Aktivity v oblasti obehového hospodárstva

V Slovenskej sporiteľni si uvedomujeme negatívne dopady našich činností na životné prostredie, preto v snahe o ich zníženie, sme zaviedli viacero opatrení aj z pohľadu cirkulárnej ekonomiky. Jednou z nich je vydávanie platobných kariet z recyklovaných a zároveň ďalej ľahko recyklovateľných kariet, ktoré sú distribuované v obaloch vyrobených z papiera z udržateľne obhospodarovaných lesov s certifikáciou FSC. Zároveň sme na pobočkách zaviedli zber exspirovaných kariet od klientov, ktoré sú následne odovzdávané na materiálové zhodnotenie. Na našej centrále sme vytvorili zberné miesto použitých zubných kefiek, ktoré sú následne odovzdávané ich výrobcovi na materiálové zhodnotenie. Z dôvodu šetrenia prírodných zdrojov sme maximalizovali digitalizáciu našich procesov a znížili používanie papiera na pobočkách a centrále na takú nízku úroveň, ako je možné rozumne dosiahnuť.

ISO 14 001:2015

Z pohľadu cieľov v oblasti cirkulárnej ekonomiky sme sa zaviazali najneskôr v roku 2025 zbaviť naše pobočky zbytočných plastov v rámci iniciatívy „plastic-free offices“. Z pohľadu zmiernenia klimatickej zmeny sa Slovenská sporiteľňa, ako člen skupiny Erste Group zaviazala dosiahnuť uhlíkovú neutralitu svojich pobočiek v roku 2023 a do konca roka 2030 znížiť množstvo emisií o 80%. Ako súčasť Net-Zero Banking Alliance sme sa zaviazali k dekarbonizácii nášho portfólia do roku 2050.

sk_SKSK