This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

Tesco Stores SR, a.s.
Maloobchod

Spoločnosť vstúpila na slovenský trh v roku 1996. V súčasnosti prevádzkujeme 178 obchodov. Prevádzkujeme aj službu Tesco online nákupy – donáška potravín až ku dverám zákazníkov. Máme cca 8 000 zamestnancov a tým sa Tesco stáva jedným z najväčších súkromných zamestnávateľov na Slovensku. Na Slovensku máme tri distribučné centrá v Beckove, Gáni a Prešove. Zákazníkom ponúkame aj služby v rámci telekomunikácií – Tesco Mobile a prevádzkuje takmer 18 čerpacích staníc. Základným poslaním spoločnosti Tesco je napĺňanie potrieb a plnenie túžob zákazníkov, pomoc a podpora ľudí v komunitách, celospoločenská snaha bojovať proti plytvaniu potravinami a zároveň sa snaží byť najväčším inovátorom v oblasti maloobchodu. Naše poslanie je: Každý deň prinášame niečo navyše. Pre zákazníkov, komunity i celú planétu. – ktoré Tesco uplatňuje vo všetkých svojich aktivitách, či už v rámci najobľúbenejšieho vernostného programu Clubcard, komunitné, grantové programy, či ponukou unikátnych produktov vlastnej značky, kvalitnej značky oblečenia F&F, sa všetci kolegovia podieľajú na tom, aby bolo Tesco najobľúbenejšou nákupnou destináciou pre všetkých zákazníkov.

Aktivity v oblasti obehového hospodárstva

- znižovanie odpadu
- zálohovanie plastových fliaš a plechoviek
- zavádzanie plne recyklovateľných obalov
- darovanie alebo zhodnocovanie nepredaného textilu
- čistenie obalov od mäsa larvami pre lepšiu recykláciu plastov
- využitie tepelných čerpadiel
- využitie 100 % certifikovanej elektrickej energie
- zmena plynov v chladiarenských zariadeniach
- znižovanie emisií v obchodoch cez rekonštrukciu obchodov
- znižovanie emisií v doprave
- podpora udržateľného dodávateľského reťazca

Áno, všetky informácie sú dostupné tu: https://www.tescoplc.com/sustainability/reporting-hub/

1. Do roku 2035 dosiahnuť uhlíkovú neutralitu v našich prevádzkach.
2. Do roku 2025 mať 100% recyklovateľné materiály v obaloch vlastných značiek.
3. Do roku 2050 chceme dosiahnuť klimatickú neutralitu v celom dodávateľskom reťazci pre naše vlastné značky, v súlade so záväzkom obmedzenia globálnej zmeny klímy o 1,5 stupeň Celzia, pokrývajúc všetky nepriame emisie v rámci sféry 3.
4. Do roku 2030 mať 100% dobrých darovaných potravín.
5. Do roku 2023 znížiť množstvo odpadu v našich vlastných prevádzkach o polovicu oproti východiskovým hodnotám z obdobia 2016/17.
6. Pomáhať zákazníkom stravovať sa zdravšie prostredníctvom zvýšenia podielu predaja zdravých produktov z celkového predaja na 53 % do roku 2027.
7. Do roku 2025 chceme získavať všetku sóju v našich dodávateľských reťazcoch z regiónov, resp. oblastí bez odlesňovania.
8. Do roku 2025 35 % našich globálnych lídrov budú tvoriť ženy.

sk_SKSK