This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

Západoslovenská energetika, a.s.
OSTATNÉ ČINNOSTI

Medzi kľúčové činnosti spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s. patrí najmä prevádzkovanie distribučnej sústavy elektriny na západnom Slovensku, výroba elektriny, dodávka elektriny a plynu tiež predovšetkým v regióne západného Slovenska, komplexné zákaznícke riešenia zamerané
na využite obnoviteľných zdrojov a technológie pre inteligentné domácnosti, budovanie nabíjacích staníc a rozvoj elektromobility na celom území Slovenskej republiky. Dlhodobo spolupracujeme na projektoch spoločenskej zodpovednosti v oblasti ochrany životného prostredia a environmentálneho vzdelávania, pomoci komunitám a znevýhodneným skupinám. ZSE je rovnako aktívnym iniciátorom dekarbonizačných aktivít na ceste za klimatickou neutralitou.

Aktivity v oblasti obehového hospodárstva

Interná požičovňa áut - na konci životnosti áut prebieha obnova na elektromobily
Triedenie odpadu do označených zberných nádob - vzdelávanie v tejto oblasti
Vzdelávanie a budovanie akčných plánov v oblasti ESG/udržateľnosti/redukcii uhlíkovej stopy
Grantové programy Nadácie ZSE (napr. Mením na zeleň)
Darovanie použitého IT hardware
Dobrovoľnícke dni
Norma nákupu - politika definujúca začlenenie zelených kritérií do verejného obstarávania
Nákup udržateľných predmetov ako darov

ISO certifikácia 14001

Dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2040 v oblasti emisií 1 a 2. Dosiahnutie klimatickej neutrality za oblasť emisií 3 do roku 2050. Za oblasť budov, dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2030. V rámci týchto cieľov sa snažíme predchádzať odpadom, implementovať dekarbonizačné opatrenia, využívať alternatívne zdroje a budovať udržateľné riešenia.

sk_SKSK