This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

YIT Slovakia a.s.
STAVEBNÍCTVO

YIT je najväčšia fínska a významná severoeurópska developerská a stavebná spoločnosť. Jej cieľom je vytvárať udržateľnejšie, funkčnejšie a atraktívnejšie mestá a živé štvrte.
YIT na Slovensku pôsobí od roku 2010 a sa sústreďuje najmä na revitalizáciu brownfieldov v Bratislave. Spoločnosť na Slovensku disponuje vlastnou stavebnou divíziou a stavebným manažmentom, ktorým realizuje alebo manažuje vlastnú výstavbu. YIT Slovakia v súčasnosti realizuje obytné komplexy NUPPU a Rozeta v Ružinove, ako aj projekt premeny areálu bývalej Bratislavskej cvernovej továrne na živú mestskú štvrť ZWIRN, vrátane pamiatkovej obnovy národnej kultúrnej pamiatky Pradiarne. Aktuálne pripravuje projekt premeny industriálneho areálu bývalej panelárne na Mlynských nivách na zmiešanú štvrť.

Aktivity v oblasti obehového hospodárstva

snaha zachovať budovy, pokiaľ sú schopné splniť súčasné požadované štandardy

zatiaľ nie, v minulosti áno, teraz sa k nej vraciame a pripravujeme sa na získanie

YIT si stanovilo ciele jednak na znižovanie CO2e a tiež realizovať projekty s ohľadom na udržateľnosť a v súlade s Taxonomiou. pre toto všetko je potrebné aplikovať princípy obehovej ekonomiky. tie riešenia hľadáme najmä v použitých materiáloch

sk_SKSK