This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

EY Slovakia (Ernst & Young Slovakia, spol. s.r.o.)
OSTATNÉ ČINNOSTI

Spoločnosť EY pôsobí na Slovensku v oblasti odborného poradenstva už od roku 1991. Boli sme jednou z prvých poradenských firiem, ktoré sa etablovali v regióne strednej
a juhovýchodnej Európy. V súčasnosti má naša spoločnosť viac ako štyristo zamestnancov so sídlom v Bratislave, Žiline a Košiciach. Poskytujeme odborné poradenské služby popredným slovenským aj zahraničným firmám v rôznych
odvetviach ekonomiky v oblastiach uisťovania, daňového poradenstva, právneho poradenstva, stratégií a transakcií a ostatného poradenstva.

Aktivity v oblasti obehového hospodárstva

- Pomoc podnikom pri transformácii z lineárnej ekonomiky na cirkulárnu poskytnutím "one-stop-shop" riešenia, ktoré zjednoduší a štandardizuje monitorovanie a reportovanie údajov pre kvalitnejšie rozhodnutia a dosiahnutie kontinuálneho zlepšenia stavu podniku
- Lepšia osveta medzi zamestnancami s ohľadom na tvorbu odpadu a obehovú ekonomiku (formou eLearningu)
- Mapujeme situáciu na Slovensku napr,. aj ucastou na stretnutiach platformy KOLO

Nie

EY Slovensko nasleduje ciele a politiky globálnej EY v oblasti udržateľnosti a ESG. V roku 2022 sme si prvýkrat vypočítali našu uhlíkovú stopu za EY Slovensko, zmapovali náš dopad na životné prostredie a radi by sme boli v tomto smere (pro)aktívnejší na lokálnej úrovni - aj nad rámec toho, čo od nás očakáva EY Global. Medzi naše interné priority v environmentálnej oblasti, na ktoré sa chceme zameriavať, patrí zlepšenie našej uhlíkovej stopy, energetickej efektívnosti, ochrana biodiverzity a cirkulárna ekonomika.

sk_SKSK